Наказ Українського державного центру радіочастот

від 01.10.2007 р. №340

Щодо проведення вимірювань параметрів РЕЗ на місці експлуатації

Із змінами, внесеними згідно з Наказом УДЦР від 08.11.2011 № 503

На виконання вимог Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженого рішенням НКРЗ № 854 від 26.07.2007р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 р. за N 930/14197

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

  2. Тимчасовий перелік параметрів випромінювання РЕЗ, які підлягають обов’язковому вимірюванню при проведенні первинного технічного контролю РЕЗ окремих видів радіозв’язку (додаток 1);

  3. Типову форму протоколу вимірювань параметрів РЕЗ (додаток 2);

  4. Основні вимоги до засобів вимірювальної техніки, що використовується для проведення вимірювань параметрів РЕЗ (додаток 3);

  5. Кваліфікаційні вимоги до працівників, що здійснюють вимірювання параметрів РЕЗ при проведенні приймальних випробувань РЕЗ на місці експлуатації (додаток 4).

  6. Начальнику ІАС Булгачу С.В. розмістити зазначені документи на сайті УДЦР для ознайомлення з ними вимірювальних лабораторій та користувачів РЧР, що проводять відповідні виміри.

  7. Начальникам філій забезпечити можливість ознайомлення з зазначеними документами суб’єктів господарювання, які здійснюють вимірювання параметрів РЕЗ під час проведення приймальних випробувань РЕЗ на місці експлуатації.

 Начальник                                                                       П.В. Слободянюк