Орган сертифікації систем управління якістю Державне підприємство «Укрметртестстандарт» вперше здійснив технічний нагляд за функціонуванням сертифікованої на відповідність ДСТУ ISO 9001 системи управління якістю Українського державного центру радіочастот (сертифікат відповідності №UA 2.002.03960-09, термін дії – з 18.11.2009 р. по 18.11.2014 р.).

 

Зовнішнім аудитом охоплювалися усі процеси системи управління якістю УДЦР. Комісія відмітила, що політика з якості, яку визначило керівництво підприємства, реалізується успішно. Триває робота з удосконалення процесів, їх автоматизації та забезпечення необхідними ресурсами.

 

За результатами зовнішнього аудиту комісія підтвердила відповідність функціонування системи управління якістю встановленим вимогам та продовження дії сертифіката відповідності.

 

Нагадаємо, що політика у сфері якості, яку визначило та декларує керівництво УДЦР, спрямована на максимальне задоволення потреб і очікувань замовника та вимог законодавства щодо надання послуг; унеможливлення застосування в Україні РЕЗ та ВП, які становлять загрозу життю та здоров’ю людей або небезпеку для навколишнього середовища; забезпечення доступу до користування радіочастотним ресурсом України та його раціональне і ефективне використання; забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ та ВП при експлуатації у визначених умовах; сприяння надходженню на ринок України сучасних засобів зв’язку та впровадженню передових технологій у галузі зв’язку.

Start typing and press Enter to search