З 22 квітня по 08 травня 2004 року в Женевi (Швейцарія) відбувались збори Дослiдної комiсiї МСЕ-Р «Служби мовлення» та її Робочих i Цiльових груп, на яких розглядаються питання щодо телевiзiйного й звукового мовлення, аудiовiзуального зв`язку, планiв подальшої дiяльностi на поточний дослiдний перiод. У тому числi розглядались вклади України та мiжнароднi документи, якi на них базуються. Вiце-головою та офiцiйним доповiдачем Робочої групи 6Р МСЕ-Р є начальник вiддiлу ТБ УНДIРТ Олег Гофайзен.

Start typing and press Enter to search