Начальник УДЦР Павло Слободянюк своїм наказом затвердив Положення про науково-технічну раду Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”.

 

Положення визначає, що науково-технічна рада УДЦР є колегіальним органом, створеним для вирішення перспективних і поточних проблем, проведення єдиної технічної політики, розробки рекомендацій щодо використання і впровадження на підприємстві новітніх досягнень вітчизняної та закордонної науки і техніки, а також винаходів та результатів  наукових досліджень.

 

Положенням про науково-технічну раду визначаються її структура, регламент роботи, порядок підготовки та проведення засідань, права та обов’язки членів НТР.

 

Серед основних завдань НТР – розгляд техніко-економічних обґрунтувань довгострокових і річних планів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; внесення пропозицій щодо організації та проведення перспективних досліджень, а також єдиної технічної політики і сприяння прискоренню науково-технічного прогресу на підприємстві; заслуховування доповідей керівників структурних підрозділів про хід і результати виконання досліджень та  надання оцінки їхнього науково-технічного рівня; розгляд технічних завдань щодо розробки програмного забезпечення зразків обладнання та проведення робіт щодо їх впровадження тощо.

 

До складу НТР входять заступники начальника Українського державного центру радіочастот, керівники основних структурних підрозділів та інші найбільш досвідчені спеціалісти. Для участі у засіданнях ради можуть залучатися фахівці УДЦР та фаховий персонал інших підприємств, закладів, органів державної і виконавчої влади.

 

До складу НТР входять 2 доктора технічних наук та 5 кандидатів технічних наук.

 

Очолюватиме науково-технічну раду перший заступник начальника УДЦР Євген Хаіров.

Start typing and press Enter to search