28 вересня Кабiнет Мiнiстрiв України своїм розпорядженням № 684-р затвердив перелiк пiдприємств, установ та органiзацiй, що передаються до сфери управлiння Мiнтрансзв`язку. До цього перелiку серед iнших включенi наступнi пiдприємства: ВАТ “Укртелеком”, УДППЗ “Укрпошта”, ДП “Спецзв`язок”, Центр “Укрчастотнагляд”, Центр технiчної експлуатацiї й управлiння радiорелейних лiнiй, радiомовлення, радiозв`язку та телебачення, ДП “Преса”, Головне управлiння державної фельд`єгерської служби. Також до сфери управлiння Мiнтрансзв`язку переданi науковi та освiтнi заклади, якi ранiше пiдпорядковувалися Держкомзв`язку.

Start typing and press Enter to search