14 жовтня Кабiнет Мiнiстрiв України видав постанову “Про затвердження Державної програми розвитку технiки та технологiй надвисоких частот на 2005-2009 роки”. Окремий роздiл заходiв, спрямованих на реалiзацiю цiєї програми, присвячений сучасним технологiям телекомунiкацiй, надвисокочастотного зв`язку та телебачення.

Start typing and press Enter to search