11-15 жовтня у Женевi проходили засiдання Робочої групи “Технологiї використання спектра” та Робочої групи “Монiторинг спектра” Дослiдної комiсiї “Управлiння радiочастотним спектром” МСЕ. На засiданнях обговорювалися рiзноманiтнi аспекти стосовно тематики дiяльностi робочих груп, зокрема, результати ряду дослiджень. У заходах взяли участь представники Центру “Укрчастотнагляд”.

Start typing and press Enter to search