26 березня під головуванням начальника Центру Володимира ОЛІЙНИКА відбулося засідання Ради підприємства Центру “Укрчастотнагляд”. В засіданні прийняли участь заступники начальника Центру, начальники регіональних ДІЕ, керівники служб і окремих підрозділів Центру “Укрчастотнагляд”.

Відкриваючи засідання, В.ОЛІЙНИК підвів підсумки діяльності структурних підрозділів та філій Центру “Укрчастотнагляд” в 2002 році та окреслив основні завдання і перспективи поточного року. Минулого року з метою підвищення ефективності діяльності Центру “Укрчастотнагляд” введено у дію Інструкцію про порядок взаємодії Державної інспекції електрозв’язку України та її регіональних підрозділів і органів внутрішніх справ України щодо запобігання порушенням законодавства в галузі зв’язку, у сфері інформатизації та використання радіочастотного ресурсу та підписано угоду з ДПА України стосовно спільних дій щодо запобігання порушенням законодавства у галузі зв’язку та сфері використання радіочастотного ресурсу (РЧР), у тому числі і стосовно сплати за використання РЧР.

Аналіз проведеної роботи щодо здійснення державного нагляду за використанням РЧР та дотриманням особливих умов ліцензій показує на досить значну кількість перевірок, у результаті яких виявлені суттєві порушення особливих умов ліцензій на використання радіочастотного ресурсу – порушення виявлено майже у 76 % ліцензіатів. Це свідчить про підвищення якості та посилення принциповості проведення перевірок ліцензійних умов, а також посилення наглядових функцій через інспекційні перевірки.

Про підсумки фінансово-господарської діяльності регіональних ДІЕ у 2002 р. доповідала заступник начальника Центру з питань економіки та фінансів Даниїла ОЛІЙНИК.

Заступник начальника ДІЕ України Григорій ЖУРАВЕЛЬ проаналізував попередні підсумки роботи ДІЕ за два перших місяці поточного року. Так, з 1 грудня 2002 року проводяться спільні акції з органами МВС по боротьбі з незаконним використанням радіоподовжувачів, що призвело до суттєвого підвищення ефективності цих дій.

Аналіз роботи Центру “Укрчастотнагляд” та його регіональних ДІЕ щодо технічного контролю за мережами електрозв’язку навів у своїй доповіді заступник начальника Центру з нагляду за мережами електрозв’язку Олег МІНЕНКОВ. Велику увагу в цьому напрямку роботи приділено підвищенню кваліфікації фахівців. Зокрема у Києві на базі Центру “Укрчастотнагляд” вже проведено навчальний семінар для інспекторів електрозв’язку з регіонів, та заплановано проведення ще одного семінару у Вінниці в квітні цього року.

У доповіді начальника Служби інспекції електрозв’язку Володимира КІРІЧЕНКА було розглянуто стан справ щодо впровадження контрольних етикеток (ідентифікаторів ввозу) для маркування радіоелектронних засобів (РЕЗ) і радіовипромінювальних пристроїв (РВП), які виробляються, ввозяться з-за кордону та реалізуються на території України. Присутніх ознайомили з правовими, організаційними та технічними питаннями, які було розв’язано в процесі опрацювання проекту Положення про порядок маркування РЕЗ і РВП робочою групою представників Центру “Укрчастотнагляд” та операторів ринку РЕЗ, очолюваною Першим заступником начальника Центру “Укрчастотнагляд” Павлом СЛОБОДЯНЮКОМ.

Крім того, начальникам регіональних ДІЕ було роздано методичні рекомендації для впровадження у роботу. По підсумках роботи Ради готуються відповідні рішення.

 

Інформаційно-аналітичний відділ Центру “Укрчастотнагляд”

Start typing and press Enter to search