18-21 травня 2004 року в м. Санкт-Петербург (Російська Федерація) триває 21-ше засiдання Проектної групи СЕПТ з питань монiторингу використання радiочастотного спектра (WGFM/PT22).

На засіданні розглядаються, зокрема, процеси органiзацiї i структура системи нагляду за використанням радiочастотного ресурсу в країнах – членах СЕПТ та примусовi заходи, що можуть бути вжиті за порушення порядку використання радiочастот.

Адміністрацію зв’язку України на засiданнi представляють фахівці Центру “Укрчастотнагляд”. Пiд час заходу заплановано проведення консультацій нашої делегації з представниками провiдних радiочастотних служб країн – членiв СЕПТ щодо можливих шляхiв удосконалення нацiональної системи частотного менеджменту та радiомонiторингу України (органiзацiя зв`язку мiж автоматизованими станцiями радiомонiторингу, методи збору, представлення та аналiзу даних монiторингу).

Start typing and press Enter to search