12 лютого 2004 року в актовому залі Будинку зв’язку під головуванням Голови Держкомзв’язку Олега Яценка відбулось засідання Колегії Державного комітету зв’язку та інформатизації України “Про підсумки роботи галузі зв’язку та сфери інформатизації за 2003 рік та завдання соціально-економічного розвитку на 2004 рік”.

2004_02_12_01

В роботі Колегії прийняли участь керівники Центру “Укрчастотнагляд” та Державної інспекції електрозв’язку України, начальники регіональних державних інспекцій елекрозв’язку.
На засідані підведені підсумки роботи за 2003 рік та визначено завдання соціально-економічного розвитку галузі на 2004 рік.

2004_02_12_02

Як зазначалось на колегії, основні показники діяльності галузі свідчать про її стабільний і динамічний розвиток. Керівники Комітету, члени колегії націлили колектив галузі на розв’язання тих проблем, які ще стримують розвиток галузі.

2004_02_12_03

Цього вимагають інтереси не тільки багатотисячного колективу працівників галузі, а й мільйонів користувачів телекомунікаційних послуг.

2004_02_12_04

В своєму виступі начальник Центру “Укрчастотнагляд” Володимир Олійник проінформував керівництво Держкомзв’язку та членів Колегії про результати фінансово-господарської діяльності Центру, результати діяльності Державної інспекції електрозв’язку України, означив основні проблеми уставної діяльності Центру та шляхи їх вирішення.

За результатами фінансово-господарської діяльності Центр “Укрчастотнагляд” в 2003 році отримав доходів від основної діяльності на суму 84,5 млн. грн., з них тарифних доходів на суму 79,7 млн. грн., приріст у порівнянні з 2002 р. – 148,0 %. План надходження доходів в цілому виконано на 135,0 %. Ріст доходів в 2003 році було викликано значним розвитком мережі Київстар-GSM, перехід цього оператора на режим використання базовими станціями змінних частотних планів та впровадження режиму стрибків в частотах (“frequency hopping”), розгортанням робіт щодо нагляду за маршрутизацією телефонних викликів (технічного моніторингу) мереж електрозв’язку, ріст обсягів випробувань та сертифікації РЕЗ. За порівняно короткий термін вдалося значно знизити рівень дебіторської заборгованості за послуги зв’язку, яка з 3,9 млн. грн., станом на 01.01.2000 р., знизилася до 1,2 млн. грн., станом на 01.01.2004 р., а це означає, що в обігу “живі” кошти. Лише з початку року зниження дебіторської заборгованості за послуги зв’язку становить 19 %. Співвідношення дебіторської заборгованості за послуги зв’язку до обсягу тарифних доходів останнього місяця звітного періоду становить 16 %, при нормативі 100 %. Сприяло погашенню дебіторської заборгованості прийняття Закону “Про радіочастотний ресурс України”, активна робота фахівців Центру “Укрчастотнагляд” з власниками РЕЗ та запроваджена система показників преміювання начальників регіональних ДІЕ.

2004_02_12_05

Центр справився з завданням стосовно створення дієздатної служби щодо нагляду за маршрутизацією телефонних викликів (технічного моніторингу) мереж електрозв’язку, яка успішно виконує покладені на неї завдання, при цьому середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості Центру “Укрчастотнагляд” до відповідного періоду минулого року зросла лише на 3,1 % і становить 892 працівників.

За підсумками роботи 2003 року рентабельність операційної діяльності становить 42,3 %, рентабельність продажу (собівартості реалізованих робіт) 65,2 %. Зазначені показники свідчать про стабільність фінансового стану Центру “Укрчастотнагляд”.

Зароблені кошти були направлені на розбудову служб радіочастотного моніторингу та частотних присвоєнь, будівництво та придбання виробничих приміщень регіональним ДІЕ, придбання та впровадження контрольно-пеленгаційного обладнання для нових видів зв’язку, що розвиваються.

Досить вагомим показником за 2003 р. є перерахування Центром “Укрчастотнагляд” до всіх рівнів бюджету податків та обов’язкових платежів на суму 24,7 млн. грн.

На протязі звітного періоду в Центрі “Укрчастотнагляд” не було жодного випадку щодо виникнення простроченої заборгованості, як платежів до бюджету так і виплати заробітної плати.

З метою налагодження взаємодії та обміну інформацією при проведенні перевірок користувачів радіочастотного ресурсу та ліцензіатів у галузі зв’язку Центром “Укрчастотнагляд” підписано угоду про взаємодію з Державною податковою адміністрацією України. Згідно цієї угоди у всіх регіонах створено постійно діючи робочі групи з представників відповідних підрозділів ДПА та ДІЕ України.

Згідно вимог спільного Наказу Держкомзв’язку України та МВС України налагоджена взаємодія регіональних ДІЕ та підрозділів МВС з протидії злочинній діяльності в галузі високих технологій. Зокрема, було надано МВС України матеріали для порушення 14 кримінальних справ. Планом 2003 року передбачалося здійснити 373 перевірки додержання ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності в галузі зв’язку. Фактично проведено 515 перевірок, з яких 53 позапланових та 87 перевірок філій (структурних підрозділів) 8 ліцензіатів. Додатково до плану перевірено діяльність ліцензіатів по 5 ліцензіям.

Також, у 2003 році передбачалося здійснити 844 перевірки дотримання ліцензіатами особливих умов ліцензій та правил використання радіочастотного ресурсу, що майже удвічі більше в порівнянні з 2002 роком (456). Фактично за 2003 рік проведено 1016 перевірок дотримання ліцензіатами особливих умов ліцензій на використання РЧР. Аналіз результатів перевірок діяльності суб’єктів господарювання у галузі зв’язку свідчить про досить значну кількість виявлених з боку ліцензіатів порушень ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності: встановлено 411 випадків порушення ліцензіатами ліцензійних умов, а за результатами перевірки 19 ліцензіатів надавалися пропозиції щодо анулювання ліцензій.

На усунення встановлених порушень було направлено 131 припис, складено 79 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, у тому числі 74 протоколи за ст. 145 КУАП, 3 протоколи за ст.148 КУАП (ч. 1-4), 2 протоколи за ст.188-7 КУАП, винесено 47 постанов про накладення адміністративного стягнення. Результати проведених перевірок дотримання особливих умов ліцензій на використання РЧР також вказують на досить значну кількість порушень – виявлено 597 випадків порушення ліцензіатами особливих умов ліцензій на використання радіочастотного ресурсу.

На усунення цих порушень було направлено 328 приписів, складено 190 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, у тому числі 139 протоколів за ст. 145 КУАП, 21 протокол за ст. 146 КУАП, 14 протоколів за ст.148 КУАП, 16 протоколів за ст.188-7 КУАП, винесено 103 постанови про накладення адміністративного стягнення.

В результаті проведеної роботи в цілому по Україні за 2003 р. виявлено 11798 НДП (2002 рік – 2667) в т.ч. з органами МВС – 2848 (2002 рік – 775), що становить 24.1 %, із них вилучено – 999 НДП (2002 рік – 340), припинена діяльність – 8780 НДП (2002 рік – 1808), конфісковано – 54 НДП (2002 рік – 10).

За порушення правил використання РЕЗ (ст.ст.145,146 Кодексу про адміністративні правопорушення України ) передано до суду – 667 справ (2002 рік – 162), розглянуто судом – 389 справ (2002 рік – 61), накладено 389 штрафів (2002 рік – 54) на суму 79188 грн (2002 рік – 12871).

У зв’язку із збільшенням кількості безшнурових телефонів та радіоподовжувачів, які використовують недозволені смуги радіочастот, регіональними ДІЕ проводилась значна робота по виявленню та припиненню їх дії. За 2003 рік в цілому по Україні виявлено 7119 БШТ та РП (2002 рік – 4682), які використовують недозволені смуги радіочастот; припинено дію – 5027 (2002 рік – 2767), що становить 70,6 % .

Але необхідно відмітити, що за останній час кількість радіоподовжувачів, діяльність яких припинена, по відношенню до виявлених, значно збільшилась.

Щодо роботи по контролю за додержанням операторами зв’язку порядку маршрутизації трафіку у 2003 році підрозділами ДІЕ України було проведено:

  • заходів технічного моніторингу – 529;
  • усього встановлено порушників – 160 (операторів – 108, абонентів – 52);
  • усього здійснено перевірок – 103 (операторів – 51, абонентів – 52);
  • притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів – 52 (операторів – 23, абонентів – 29);
  • загальна сума стягнень за різні види порушень Кодексу України про адміністративні правопорушення за результатами перевірок складає 62 955 грн. (оператори – 12 835 грн., абоненти – 52 120 грн.).

Виявлені факти порушень маршрутизації не тільки вхідного міжнародного трафіку, а і вихідного міжнародного трафіку.

Результати роботи служби загальних частотних присвоєнь

Види робіт Кількість
Радіомовлення
Надано дозволів на придбання (будівництво) ДВЧ ЧМ радіостанцій 23
Надано дозволів на експлуатацію ДВЧ ЧМ радіостанцій 21
Телебачення
Надано дозволів на придбання (будівництво) ТВ радіостанцій 2
Надано дозволів на експлуатацію ТВ радіостанцій 11
Кабельне телебачення
Надано рекомендацій на використання телевізійних каналів 273
Надано дозволів на експлуатацію систем кабельного телебачення 44
Радіо-, радіорелейні та супутникові РЕЗ
Надано дозволів на експлуатацію  5390
Надано дозволів на будівництво  8032
Направлено висновків для МЛК  1267

Міжнародна діяльність Центру “Укрчастотнагляд”

Міжнародна діяльність Центру “Укрчастотнагляд” складається із міжнародної координації частотних присвоєнь радіоелектронним засобам України та інших держав; нотифікації та реєстрації в МСЕ частотних присвоєнь України, як станціям наземних служб, так і земним станціям супутникового зв’язку. Так станом на 01.01.2004 року Службою міжнародно – правового захисту радіочастот скоординовано.

Види робіт Кількість
 Радіомовлення
 Міжнародна координація ДВЧ ЧМ радіостанцій України (скоординовано) 136
 Міжнародна координація ДВЧ ЧМ радіостанцій іноземних країн (скоординовано) 113
 Телебачення
 Міжнародна координація ТВ радіостанцій України (скоординовано) 351
 Міжнародна координація ТВ радіостанцій іноземних країн (скоординовано) 92
 Радіо-, радіорелейні та супутникові РЕЗ
 Міжнародна координація РЕЗ України (частотоприсвоєнь)  690
 Міжнародна координація РЕЗ іноземних країн (частотоприсвоєнь)  466

 

Інформаційно-аналітичний відділ
Центру “Укрчастотнагляд”
(044) 422-81-53

Start typing and press Enter to search