Найменування предмета закупівлі: 26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (30232000-4 Периферійне обладнання (Закупівля принтерів))

Найменування предмета закупівлі: 62.01.1

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (72232000-0 Розробка програмного забезпечення для обробки транзакцій і програмного забезпечення на замовлення (Послуги з розробки та впровадження Порталу послуг УДЦР)

ANNOUNCEMENT of the procurement procedure results. Name of a procurement object: 26. 51.4

Devices for measuring electrical values and ionized emission (38111000-6 Devices for direction finding (Procurement and installation of mobile radio control station equipment of 0.03-6GHz range to armored vehicle)).<br /> 4.2. Number of goods or amount of works or services: 2 (two) sets<br />

Найменування предмета закупівлі: 26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (32420000-3 Мережеве обладнання (Закупівля обладнання для модернізації механізмів захисту інформації та його налаштування))

ANNOUNCEMENT of the procurement procedure results. Name of a procurement object: 26.20.1

Computers, parts and accessories (32420000-3 Network equipment) (Procurement of equipment for modernization of information protection mechanisms and se-tup of the equipment))<br />

ANNOUNCEMENT of the procurement procedure results. Name of a procurement object: 26.51.4

Devices for measuring electrical values and ionized emission (32310000-9 Radio receivers) (Purchase of portable receivers with 9 KHz-7.5 GHz frequency range of PR-100 with active antenna of HE300 type or equivalent)

Найменування предмета закупівлі: 26.51.4

Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (38111000-6 Радіопеленгаційні прилади (Закупівля та монтаж обладнання мобільної СРК діапазону частот 0,03-6 ГГц на бронеавтомобіль))

Найменування предмета закупівлі: 62.01.1

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (72263000-6 Послуги зі впровадження програмного забезпечення (Послуги із впровадження Програмної продукції IBM Integration Bus та IBM InfoSphere Master Data Management))

Найменування предмета закупівлі: 27.11.5

Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші (31154000-0 Джерела безперебійного живлення (Закупівля ДБЖ для автоматизованих систем радіочастотного моніторингу регіонального рівня та телекомунікаційних мереж операторів))

Найменування предмета закупівлі: 27.11.5

Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші (31154000-0 Джерела безперебійного живлення (Закупівля ДБЖ для забезпечення роботи офісної техніки АТК))

Найменування предмета закупівлі: 95.11.1

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (79500000-9 Послуги із забезпечення роботи офісу (Технічне обслуговування, заправка картриджів, ремонт принтерів, багатофункціональних пристроїв та копіювальних апаратів в головному офісі УДЦР))

Найменування предмета закупівлі: 26.51.8

Частини та приладдя до вимірювального, випробовувального та навігаційного устатковання (45259000-7 Ремонт і технічне обслуговування установок (Модернізація MMS-01 до цифрового пеленгатора DDF 255))

Найменування предмета закупівлі: 26.51.4

Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (38433000-9 Спектрометри (Закупівля багатофункціонального вимірювача сигналів цифрового та аналогового телемовлення типу HD RANGER 2, або еквівалент))

ANNOUNCEMENT of the procurement procedure results. Name of a procurement object: 26.51.4

Equipment for electrical quantities and ionizing radiation measuring (38433000-9 Spectrometers (purchase of multi functional spectrum analyzer FSH-8, with set of directed HE300 antennas, direction finding and tracking-generator options or equivalent)

Найменування предмета закупівлі: 26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (30214000-2 Робочі станції (Закупівля персональних комп'ютерів (в комплекті з моніторами)))

Найменування предмета закупівлі: 26.51.4

Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (38111000-6 Радіопеленгаційні прилади (Закупівля мобільної спеціалізованої станції радіоконтролю з телескопичною щоглою (типу Атлас або еквівалент)))

ANNOUNCEMENT of the procurement procedure results. Name of a procurement object: 26.51.4

Equipment for electrical quantities and ionizing radiation measuring (38433000-9 Spectrometers (purchase of spectrum analyzer up to 44 GHz of Keysight N9961A type or equivalent)

Найменування предмета закупівлі: 26.51.4

Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (38433000-9 Спектрометри (Закупівля аналізатора спектру до 44 ГГц типу Keysight N9961А або еквівалент)

Найменування предмета закупівлі: 62.01.1

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних (Розроблення математичних алгоритмів застосування масок сигналів основних цифрових технологій)

Найменування предмета закупівлі: 58.29.1

Програмне забезпечення системне на фізичних носіях (48614000-5 Системи збору даних (Закупівля програмного забезпечення збору та аналізу інформації IBM QRadar SIEM (або еквівалент) та послуг з налаштування))

1 2 3 ... 11 ... Next »   Last »»

Start typing and press Enter to search