Лист змін. Учасникам торгів на закупівлю за предметом „33.20.7

Послуги щодо монтування інших виробів, н. в. і. у. (51100000-3 Послуги зі встановлення електричного та механічного обладнання (Послуги щодо встановлення додаткового обладнання на автомобілі Renault Master L4H3))” (оголошення №153618 в ІБ ВДЗ) <br />

Лист змін. Учасникам торгів на закупівлю за предметом 26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (30213000-5 Персональні комп’ютери (Закупівля портативних персональних комп'ютерів (типу ноутбук))) (оголошення № 152319 в ІБ ВДЗ) <br />

Лист змін. Учасникам торгів на закупівлю за предметом «26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (30232000-4 Периферійне обладнання (Закупівля принтерів))»

Лист змін. Учасникам торгів на закупівлю за предметом 26.51.4

Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (38111000-6 Радіопеленгаційні прилади (Закупівля та монтаж обладнання мобільної СРК діапазону частот 0,03-6 ГГц на бронеавтомобіль))»

Лист змін. Учасникам торгів на закупівлю за предметом „33.20.7

Послуги щодо монтування інших виробів, н. в. і. у. (51100000-3 Послуги зі встановлення електричного та механічного обладнання (Послуги щодо встановлення додаткового обладнання на автомобілі Renault Master L4H3))”<br />

Учасникам торгів на закупівлю за предметом «62.01.1

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (72263000-6 Послуги зі впровадження програмного забезпечення (Послуги із впровадження Програмної продукції IBM Integration Bus та IBM InfoSphere Master Data Management))»

Найменування предмета закупівлі: 62.01.1

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (72263000-6 Послуги зі впровадження програмного забезпечення (Послуги із впровадження Програмної продукції IBM Integration Bus та IBM InfoSphere Master Data Management))

Найменування предмета закупівлі: 62.01.1

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (72232000-0 Розробка програмного забезпечення для обробки транзакцій і програмного забезпечення на замовлення (Послуги з розробки та впровадження Порталу послуг УДЦР)

Найменування предмета закупівлі: 62.01.1

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань (Розробка проектно-технічного рішення модернізації ІТС СТРК)

Найменування предмета закупівлі: 26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (30213000-5 Персональні комп’ютери (Закупівля портативних персональних комп'ютерів (типу ноутбук)))

Найменування предмета закупівлі: 26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (30232000-4 Периферійне обладнання (Закупівля принтерів))

Найменування предмета закупівлі: 26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (30214000-2 Робочі станції (Закупівля персональних комп'ютерів (в комплекті з моніторами)))

ANNOUNCEMENT of the open procurement procedure. Name of a procurement object: 29.10.3

Automobile vehicles for the transport of 10 or more persons (34121000-1 Buses and coaches (MAZ-231062 type bus or equivalent))

Найменування предмета закупівлі: 33.20.7

Послуги щодо монтування інших виробів, н. в. і. у. (51100000-3 Послуги зі встановлення електричного та механічного обладнання (Послуги щодо встановлення додаткового обладнання на автомобілі Renault Master L4H3))

Найменування предмета закупівлі: 29.10.3

Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей (34121000-1 Міські та туристичні автобуси (Автобус типу МАЗ-231062 або еквівалент))

Найменування предмета закупівлі: 58.29.2

Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях (72212000-4 Послуги з розробки прикладного програмного забезпечення (Розробка та впровадження програмного забезпечення "Інформаційна система обробки та обліку результатів вимірювань телекомунікаційних мереж" (Шифр - "ІСОВ - ТМ"))

ANNOUNCEMENT of the open procurement procedure. Name of a procurement object: 26. 51.4

Devices for measuring electrical values and ionized emission (38111000-6 Devices for direction finding (Procurement and installation of mobile radio control station equipment of 0.03-6GHz range to armored vehicle))

Найменування предмета закупівлі: 26.51.4

Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (38111000-6 Радіопеленгаційні прилади (Закупівля та монтаж обладнання мобільної СРК діапазону частот 0,03-6 ГГц на бронеавтомобіль))

Найменування предмета закупівлі: 26.51.4

Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (38111000-6 Радіопеленгаційні прилади (Закупівля та монтаж обладнання мобільної СРК діапазону частот 0,03-6 ГГц на бронеавтомобіль))

ANNOUNCEMENT of the open procurement procedure. Name of a procurement object:: 26.20.1

Computers, parts and accessories (32420000-3 Network equipment) (Procurement of equipment for modernization of information protection mechanisms and set-up of the equipment))

1 2 3 ... 15 ... Next »   Last »»

Start typing and press Enter to search