Відповідно до статей 6 та 16 Закону України „Про радіочастотний ресурс України” Національна комісія з питань регулювання зв’язку України своїм рішенням від 28.04.2009 р. № 1489 прийняла за основу проект Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування (далі – Положення). Документ розміщено на сайтах НКРЗ та УДЦР для громадського обговорення.

 

Згідно Положення, радіочастотний моніторинг здійснює Державне підприємство „Український державний центр радіочастот”.

 

Положення розроблене відповідно до Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку, Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв’язку, а також норм і правил, встановлених міжнародними угодами і визначає основні організаційно-технічні засади щодо організації та здійснення радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування.

 

Заходи з радіочастотного моніторингу спрямовані на: забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (ВП), що експлуатуються в смугах радіочастот загального користування на підставі дозволів на експлуатацію; виявлення і усунення дії джерел радіозавад; виявлення РЕЗ та ВП, що експлуатуються з порушенням діючого законодавства, і вжиття заходів щодо припинення їх дії і надання необхідної інформації для потреб регулювання використання радіочастотного ресурсу України.

 

Під час здійснення радіочастотного моніторингу Український державний центр радіочастот взаємодіє з Державною інспекцією зв’язку, Генеральним штабом Збройних Сил України, правоохоронними органами та іншими відомствами за погодженням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України.

 

Серед основних завдань радіочастотного моніторингу – збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації щодо присвоєння смуг (номіналів) радіочастот, визначення відповідності параметрів випромінювання РЕЗ та ВП висновкам щодо електромагнітної сумісності, дозволам на експлуатацію та вимогам технічних норм, а також виявлення та припинення дії недозволених до використання РЕЗ та ВП інше.

 

Документ також передбачає порядок здійснення технічного радіоконтролю, використання даних радіочастотного моніторингу та економічні засади здійснення радіочастотного моніторингу.

 

Фінансування заходів щодо створення, розвитку й функціонування складових частин радіочастотного моніторингу здійснюється за рахунок коштів, отриманих від користувачів радіочастотним ресурсом за виконання робіт, пов’язаних з радіочастотним моніторингом та забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ та ВП.

 

Вартість робіт, пов’язаних з радіочастотним моніторингом у смугах частот загального користування та порядок їх оплати, визначається затвердженими  у встановленому порядку „Тарифами на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”.

Start typing and press Enter to search