Конференція „Сучасні телекомунікації: регулювання,

технології, сервіси” відбулася 1 грудня 2010 р. в рамках

форуму „Гроші та технології: рішення для бізнесу”

 

 

 

Радіочастотний моніторинг в Україні та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів

2010-12-03_p01

Забезпечення розвитку, безпеки й обороноздатності держави і потреб населення у найсучасніших видах і послугах зв’язку є одним з найважливіших завдань державних регуляторних органів у сфери використання радіочастотного ресурсу.

 

Вирішення цього завдання базується, з одного боку, на створенні правових засад для розвитку та належного функціонування існуючих і впровадження новітніх радіотехнологій і систем зв’язку. З іншого боку, реалізація визначеного напряму потребує забезпечення реальних сприятливих умов для функціонування цих розробок.

 

Єдиним же ефективним інструментом створення таких умов є радіочастотний моніторинг. А здійснення радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування в Україні належить до повноважень Державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

 

Для контролю використання радіочастотного спектра в смугах радіочастот загального користування в Україні, відповідно до вимог чинного законодавства, протягом шести останніх років (з 2004 по 2009 роки) проведено комплекс заходів щодо створення повноцінної системи радіочастотного моніторингу УДЦР.

 

Які ж завдання покладаються на систему радіочастотного моніторингу УДЦР?

 

По-перше, її функціонування має забезпечити дотримання  користувачами радіочастотного ресурсу в Україні порядку та правил у сфері використання РЧР.

 

По-друге, вона передбачає застосування заходів щодо усунення дії радіозавад та незаконно діючих РЕЗ.

 

По-третє, система сприяє визначенню за результатами технічного радіоконтролю, вільного для використання РЧР з метою підготовки рекомендацій для розвитку існуючих і впровадження нових радіотехнологій.

 

По-четверте, вона дозволить забезпечити електромагнітну сумісність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, які працюють в Україні.

 

По-п’яте, діяльність системи спрямована на вирішення завдань щодо міжнародно-правового захисту інтересів України з питань використання РЧР, а також на участь у міжнародному співробітництві з питань радіочастотного моніторингу.

 

Система радіомоніторингу УДЦР почала створюватися з 2002 року. На той час в Україні система радіомоніторингу у смугах радіочастот загального користування була представлена системою радіоконтролю УДЦР і складалася з 66 застарілих стаціонарних і 30 мобільних станцій радіоконтролю, які функціонували в автономному режимі.

 

За результатами аналізу стану контролю використання РЧР в Україні, було визнано, що існуюча система радіоконтролю була не здатна забезпечувати радіоконтроль використання РЧР наявними, а тим паче новими, перспективними радіотехнологіями. Радіоконтроль також ускладнювався відсутністю можливостей пеленгування і визначення місцезнаходження джерел радіовипромінювань, а також автоматизованої взаємодії з базами даних обліку радіоелектронних засобів.

 

Тому керівництвом УДЦР було прийнято рішення про створення власної відомчої системи радіомоніторингу, яка б відповідала кращому світовому рівню. Але на шляху побудови нашої системи радіомоніторингу виникло чимало труднощів. Пов’язані вони були, в основному, з відсутністю певного досвіду з цього питання.

 

Але зусиллями керівництва та колективу підприємства така система була створена. Вона побудована з урахуванням Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку. Але ми пішли далі: використали багато національних розробок та пропозицій провідних виробників обладнання радіочастотного моніторингу Європи.

 

На сьогодні, як стверджують багато експертів у сфері регулювання використання радіочастотного ресурсу та радіомоніторингу із СЕПТ, МСЕ, країн Європи та Азії, за кількістю засобів радіомоніторингу і ступенем охоплення радіоконтролем радіоелектронних засобів система радіочастотного моніторингу у смугах частот загального користування в Україні є найпотужнішою та найбільш ефективно функціонуючою системою радіомоніторингу не лише у Європі, а й у світі.

 

Відмінною рисою системи радіомоніторингу УДЦР є високий рівень автоматизації, який забезпечується її функціонуванням як автоматизованої системи.

 

Нині у складі системи радіомоніторингу УДЦР налічується 229 стаціонарних станцій радіомоніторингу, які розгорнуті на 160 постах радіоконтролю майже в 100 містах України, та 121 мобільна (рухома) станція радіомоніторингу.

 

Із 229 стаціонарних станцій 189 функціонують у складі автоматизованої системи радіомоніторингу.

 

Мобільні станції радіомоніторингу забезпечують радіоконтроль практично всіх радіотехнологій телевізійного та звукового мовлення;  транкінгового зв’язку; стільникового зв’язку всіх стандартів, які нині функціонують в Україні; фіксованого зв’язку; широкосмугового безпроводового радіодоступу тощо.

 

Основу системи радіочастотного моніторингу УДЦР складають комплекси і станції вітчизняного виробництва, але у її складі налічується понад 40 сучасних моніторингових станцій виробництва компанії «Rohde&Schwarz». Крім того, для забезпечення радіоконтролю нових радіотехнологій використовується понад 80 сучасних портативних засобів радіоконтролю практично всіх провідних світових виробників: «Rohde&Schwarz», «Hewlett Packard», «Advantest», «Agilent Technologies» та інших.

 

Якщо говорити про необхідність розвитку системи радіомоніторингу, то вона виникла внаслідок активного розвитку систем радіозв’язку, широкого застосування в Україні нових радіотехнологій і значного збільшення кількості зареєстрованих РЕЗ.

 

Для забезпечення радіоконтролю РЕЗ у смугах радіочастот до 40 ГГц на замовлення УДЦР були розроблені, а зараз ефективно експлуатуються унікальні вимірювальні лабораторії – так звані спеціалізовані станції технічного контролю, які відповідають всім вимогам МСЕ до таких засобів.

 

У 2008 році в експлуатацію введено й унікальну систему радіоконтролю супутникових станцій і геолокації (визначення місцезнаходження, тобто географічних координат) земних станцій супутникового зв’язку.

 

В діапазонах орбітальних позицій, що нами контролюються, розташовано понад 113 супутникових станцій, з них близько 20 орендуються операторами зв’язку України і використовуються для передавання повідомлень, організації телевізійних, телефонних, телеграфних та інших каналів зв’язку.

 

Наявність такої станції радіочастотного моніторингу та геолокації земних станцій супутникового зв’язку, і в цьому я глибоко переконаний, дисциплінує поведінку та правила використання частотного ресурсу в державі, захищає безперебійну якісну роботу операторів супутникового зв’язку.

 

Унікальність цієї системи полягає в тому, що нині такі системи експлуатуються адміністраціями зв’язку (регуляторними органами) лише в шести країнах світу – Аргентині, Німеччині, Китаї, Кореї, США і Японії. Але, система геолокації існує лише в станції, розташованій в Німеччині.

 

Вважаю за доцільне підкреслити таку відмінність розвитку системи радіочастотного моніторингу на сучасному рівні: якщо протягом останніх років основним критерієм щодо розвитку системи радіочастотного моніторингу була вимога того, щоб вона відповідала рівню розвитку телекомунікацій, то нині  на перше місце висувається об’єктивна вимога випереджаючого розвитку технічної бази самої системи. Нині в Україні активно впроваджується третє покоління систем радіозв’язку, але вже майже два роки як ми маємо та використовуємо обладнання для радіоконтролю таких систем зв’язку. Ми також вирішуємо питання щодо радіоконтролю новітньої радіотехнології LTE, яка нещодавно була презентована в Україні.

 

В когось може виникнути резонне питання: „Що дає така потужна й доволі недешева система для України?”.

 

Відповідь є досить простою. Вона випливає з тих завдань, що покладаються на систему радіомоніторингу. Про них я вже говорив раніше.

 

Відзначу, що на кінець третього кварталу 2010 року кількість зареєстрованих РЕЗ всіх призначень становить 170662.

 

Порушення умов експлуатації будь-якого з цих радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв може призвести до появи радіозавад і погіршення роботи інших радіоелектронних засобів користувачів радіочастотного ресурсу, які додержуються встановлених правил користування цим ресурсом. Щоб запобігти цьому, із застосуванням станцій радіомоніторингу здійснюється цілодобовий радіоконтроль і моніторинг використання радіочастотного ресурсу.

 

За результатами роботи підрозділів радіочастотного моніторингу УДЦР, за 9 місяців поточного року виявлено понад 5200 незаконно діючих РЕЗ (НДП). Станом на 26.11.2010 р. спільно з ДІЗ та МВС вилучено 2861 НДП.

 

До інших переваг системи радіочастотного моніторингу УДЦР належить те, що вона дозволяє усувати перешкоди таким чином, щоб РЕЗ різних операторів могли одночасно співіснувати. Вона, окрім того, сприяє мінімізації ресурсів, які використовуються для створення й функціонування телекомунікаційних послуг, за рахунок доступу до вільного від перешкод радіочастотному ресурсу, а також гарантує прийнятну якість прийому програм радіомовлення й телебачення більшістю населення.

 

Отримуємо й цінні дані радіочастотного моніторингу для адміністративного процесу управління використанням радіочастотного ресурсу, що стосується фактичного використання частот і смуг частот (тобто зайнятості каналів і завантаження смуг частот). Маємо змогу  перевіряти відповідність технічних і експлуатаційних характеристик переданих сигналів.

 

А здійснення оцінювання зайнятості смуг радіочастот дозволяє визначити смуги частот, які неефективно або не завжди не використовуються в деяких регіонах України. Це забезпечує регуляторні органи об’єктивною інформацію стосовно використання РЧР для прийняття оптимальних управлінських рішень в цій сфері.

 

Щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів. За цим визначенням криється цілий комплекс заходів: від здійснення попереднього розрахунку електромагнітної сумісності до анулювання наданих дозволів. Саме над реалізацією цих заходів працює майже третина фахівців Центру.

 

Перший етап процесу забезпечення електромагнітної сумісності – розрахунковий, коли виконуються розрахунки електромагнітної сумісності та надаються різного роду висновки. На цьому етапі визначається попередня можливість функціонування певного радіоелектронного засобу. За 9 місяців поточного року УДЦР, наприклад, підготовлено та надано НКРЗ 154 висновків щодо можливості ліцензування РЧР України; підготовлено та надано Національній Раді 141 висновків щодо можливості та умов користування РЧР РЕЗ мовлення; надано 10591 висновків щодо ЕМС РЕЗ; надано 25748 дозволів на експлуатацію РЕЗ стаціонарного розташування. Крім того, оформлено та надано 67523 дозволів на експлуатацію РЕЗ децентралізованого присвоєння (філіями та УДЦР), скоординовано 3207 частотоприсвоєнь для РЕЗ України та скоординовано 6667 частотоприсвоєнь для РЕЗ інших країн.

 

Другий етап забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів полягає у проведенні первинного технічного контролю (ПТК) РЕЗ при введенні їх в експлуатацію.

 

Тут необхідно дещо пояснити. Позитивні результати первинного технічного контролю, натурних і тестових випробувань є, фактично, запорукою того, що цей радіоелектронний засіб не буде створювати радіозавад та негативно впливати на роботу інших радіоелектронних засобів.

 

Відзначу, що за 9 місяців 2010 року виконано первинний технічний контроль 3192 передавачів на етапі введення їх в експлуатацію.

 

Але цим діяльність колективу нашого підприємства не обмежується.

 

З метою забезпечення електромагнітної сумісності вже працюючих радіоелектронних засобів й запобігання функціонування в Україні радіоелектронних засобів, технічні параметри радіовипромінювань яких не відповідають визначеним вимогам чинних в Україні нормативних документів, УДЦР регулює ввезення в Україну радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв шляхом надання дозволів на ввезення з-за кордону цих засобів . Так, за 9 місяців 2010 року було надано 3387 дозволів на ввезення в Україну РЕЗ та ВП. В той же час було надано 126 відмов у видачі дозволу.

 

На підставі надання дозвільних документів загалом за 9 місяців 2010 року в Україну було ввезено 7,5 мільйонів РЕЗ, з них майже 7 мільйонів мобільних терміналів.

 

Сертифікації РЕЗ та ВП проводить наш Центр сертифікації.

 

За 9 місяців 2010 року, наприклад, проведено 587 випробувань, за результатами яких видано 199 сертифікатів відповідності.

 

Також для забезпечення електромагнітної сумісності нових радіоелектронних засобів, що розробляються (або модернізуються), й запобігання виробництву (модернізації) в Україні радіоелектронних засобів, технічні параметри радіовипромінювань яких не відповідають чинним нормативним документам, УДЦР здійснює технічну експертизу проектів Технічних умов на виробництво (модернізацію) радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв.

 

Підкреслю, що на сьогодні Український державний центр радіочастот має всі можливості для виконання завдань з радіочастотного моніторингу та забезпечення електромагнітної сумісності у повному обсязі та з належною якістю.

 

Але колектив сьогодні працює на перспективу. Шляхи подальшого розвитку системи радіочастотного моніторингу є визначені в Узагальненій стратегії розвитку Державного підприємства УДЦР на 2010-2012 роки.

 

Тут і подальша автоматизація процесів технічного радіоконтролю (виявлення, інструментальна оцінка параметрів випромінювання РЕЗ, обробки результатів, підготовки звітних документів), і розробка й впровадження нових засобів радіоконтролю, що дозволяють здійснювати інструментальну оцінку параметрів випромінювання РЕЗ нових радіо технологій, і модернізація засобів радіоконтролю (розширення діапазону робочих частот, підвищення чутливості радіоприймальних пристроїв, збільшення швидкості передачі даних по каналах зв’язку) тощо.

 

Плануємо ми й впровадження нових стаціонарних СРК (у тому числі – на окремо встановлених вежах), у випадку їх економічної доцільності, розвиток мобільної компоненти з метою охоплення радіоконтролем з необхідною періодичністю всіх зареєстрованих РЕЗ, а також впровадження цілісної автоматизованої системи обліку РЕЗ і результатів технічного радіоконтролю.

 

Реалізація напрямів подальшого розвитку системи радіомоніторингу дозволить забезпечити необхідне спільне функціонування РЕЗ за рахунок зведення до мінімуму випадків виникнення радіоперешкод у смугах частот загального використання. Це, крім того, сприятиме впровадженню нових видів послуг радіозв’язку й нових інформаційних технологій в усі сфери життя й життєдіяльності суспільства, підвищенню ефективності використання обмеженого РЧР за рахунок визначення реального стану його зайнятості й можливості наступного його перерозподілу.

 

Ми також очікуємо, що розвиток системи радіомоніторингу позитивно впливатиме на розвиток і впровадження в Україні нових радіотехнологій відповідно до національних інтересів України й документів міжнародного співробітництва в галузі зв’язку.

Start typing and press Enter to search