Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» вiд 21.12.2010 № 2829-VI (набрання чинності 14.01.2011) уведено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), яка побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) 2007 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (попередня версія УКТ ЗЕД на основі ГС від 2002 року).

 

Прес-служба НКРЗ нагадує, що в наступних рішеннях НКРЗ застосовується попередня версія УКТ ЗЕД від 2002 року:

 

 

 

 

 

До внесення змін до цих нормативно-правових актів необхідно користуватися Перехідною таблицею від УКТ ЗЕД (на основі ГС версії 2002) до УКТ ЗЕД (на основі ГС версії 2007), яка затверджена наказом Державної митної служби від 30.12.2010 № 1560.

 

Таблиця не використовується при проведенні класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, а є довідковим матеріалом, призначеним для полегшення використання УКТ ЗЕД (на основі ГС версії 2007).

 

Класифікація товарів здійснюється виключно за Основними правилами інтерпретації класифікації товарів, визначеними Законом України «Про Митний тариф України». Пояснення до УКТ ЗЕД (версії 2007) затверджені наказом Державної митної служби від 30.12.2010 № 1561.
Зокрема, наводиться приклад класифікації деяких радіоелектронних засобів:

 

УКТ ЗЕД (версії 2002) УКТ ЗЕД (версії 2007)
Назва товару Код товару Назва товару Код товару
Передавачі, до складу яких входять

приймачі – для стільникового зв’язку

(мобільні телефони)

8525 20 91 00 Телефонні апарати для сотових

мереж зв’язку та інших бездротових

мереж зв’язку

8517 12 00 00
Передавачі для радіотелефонного,

радіотелеграфного зв’язку,

радіомовлення або телебачення

8525 10 10 00 Апаратура передавальна для

радіомовлення або телебачення

8525 50 00 10
Радiонавiгацiйнi приймачi – інші 8526 91 90 00 Радiонавiгацiйнi приймачi – інші 8526 91 20 90
Радіоапаратура дистанційного

керування – інша

8526 92 90 00 Радіоапаратура дистанційного

керування – інша

8526 92 00 90

Start typing and press Enter to search