В Українському державному центрі радіочастот продовжується впровадження Єдиної інформаційної системи (ЄІС) на базі програмного комплексу ATDI:ICS MANAGER/ICS TELECOM.

 

На першому етапі робіт, проведених на базі сектору супутникового зв’язку відділу фіксованої та супутникової радіослужби управління радіочастотних присвоєнь (УРЧП) в 2008 році, здійснено пілотне розгортання Єдиної інформаційної системи. Зокрема, погоджено переліки та структуру системних довідників для ЄІС, проведені конвертація, тестове завантаження й верифікація фрагменту бази даних частотних присвоєнь радіоелектронних засобів супутникового зв’язку та відпрацьовані бізнес-моделі технологічних процесів автоматизованого розгляду заявок і видачі дозвільних документів.

 

Другий етап впровадження системи планується провести протягом цього року. Її буде розгорнуто в усіх виробничих підрозділах УРЧП. Це дозволить фахівцям не тільки автоматизувати виробничі процеси, але й об’єднати їх у єдиний комплекс на основі „безпаперового” документообігу.

 

На третьому етапі розгортання ЄІС відбудуться конвертація та верифікація баз даних, впровадження новітніх розрахункових модулів на базі програмних комплексів УРЧП. Буде здійснено математичне, програмно-апаратне, інформаційне та лінгвістичне забезпечення. А також відпрацьована інфраструктура мереж. Комплекс дозволить реалізовувати модернізовані алгоритми аналізу електромагнітної сумісності (ЕМС), інформаційно-технічну підтримку розрахунків, а також автоматизацію процесів міжнародної координації й нотифікації радіочастотних присвоєнь України.

 

За словами начальника Управління радіочастотних присвоєнь УДЦР Андрія Яковенка, проведення вищезазначених робіт сприятиме підвищенню ефективності виробничої діяльності підприємства за рахунок скорочення термінів обробки заявочних документів, удосконалення порядку взаємодії між основними виробничими підрозділами Центру та автоматизації основних технологічних процесів.

Start typing and press Enter to search