На спільній робочій нараді Національної комісії з питань регулювання зв’язку України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка відбулась 7 жовтня 2008 року, обговорені питання використання радіочастотного ресурсу для потреб телебачення і радіомовлення та проект Положення про порядок взаємодії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та Національної комісії з питань регулювання зв’язку України.

 

Основною метою зустрічі, як підкреслив в доповіді член НКРЗ Володимир Олійник, є налагодження ефективної взаємодії, а також розробка дієвих і прозорих механізмів співпраці між НКРЗ та Національною радою.

 

Про використання радіочастотного ресурсу для потреб телебачення та радіомовлення йшлося у виступі начальника Українського державного центру радіочастот Павла Слободянюка. Він відзначив, що основними проблемними питаннями залишаються: використання радіочастотного ресурсу радіоелектронних засобів (РЧР РЕЗ) телерадіомовлення без дозвільних документів; неурегульованість порядку сплати УДЦР за розрахунки електромагнітної сумісності та видачу дозвільних документів; порушення щодо впровадження мереж цифрового наземного  багатопрограмного телерадіомовлення; недотримання діючого законодавства при використанні РЧР РЕЗ багатоканального наземного телерадіомовлення.

 

Начальник УДЦР наголосив на тому, що в наслідок використання РЧР РЕЗ телерадіомовлення без дозвільних документів бюджет України щорічно втрачає близько 5 млн. гривень. Крім того, ігнорування вимог щодо електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ призводить до створення завад не тільки в роботі вітчизняних РЕЗ, але й РЕЗ сусідніх держав. Це може призвести до тяжких наслідків при роботі РЕЗ спеціальних користувачів, зокрема, систем зв’язку та навігації на транспорті.

 

Також зазначалося, що використання РЕЗ телерадіомовлення без дозволів на експлуатацію унеможливлює виконання комплексу робіт щодо захисту частотних присвоєнь РЕЗ мовлення, пошуку і припиненню завад у прийомі населенням програм телерадіомовлення.

 

За підсумками наради прийнято рішення про проведення додаткової спільної наради Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та Національної комісії з питань регулювання зв’язку України із запрошенням Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Державної інспекції зв’язку, Концерну радіомовлення радіозв’язку та телебачення, Українського державного центру радіочастот. Метою заходу має бути впорядкування та спрощення процедури отримання дозвільних документів, а також створення спільної робочої групи для розробки нового Порядку взаємодії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та Національної комісії з питань регулювання зв’язку України.

 

Узгоджена діяльність двох органів державної влади, без сумніву,  сприятиме ефективному впровадженню в суспільстві засад Державної інформаційної політики, а також своєчасному та якісному наданню інформаційного продукту населенню України.

 

Start typing and press Enter to search