Наскільки є компетентними випробувальні лабораторії Випробувального центру державного підприємства „Українського державного центру радіочастот” у своїй діяльності? На це питання мала дати відповідь планова перевірка центру Національним агентством з акредитації України.

 

Вимогливому, так би мовити, професійному огляду підлягало багато аспектів діяльності всіх ключових ланок Випробувального центру УДЦР (ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД). Було оцінено, зокрема, рівень фахової підготовки персоналу і наявність відповідного обладнання, те, які застосовуються методи випробування та калібрування й придатність цих методів, яким чином забезпечується якість результатів випробування та звітність про них тощо.

 

Екзамен спеціалісти Випробувального центру здали успішно. Комісія НААУ, за підсумками роботи, підтвердила, що ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД продовжує відповідати вимогам впровадженого в Україні міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IЕC 17025 до компетентності випробувальних лабораторій та діє на принципах, які виключають можливість адміністративного, комерційного, фінансового або іншого тиску, що може вплинути на його об’єктивність та неупередженість.

Start typing and press Enter to search