Одним із факторів, який забезпечує високу ефективність Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» є прийняття довгострокового плану стратегічного розвитку.

В лютому 2015 року було підготовлено нову редакцію Стратегічного плану розвитку УДЦР на 2014-2018, 2014-2023 роки, в якому відображено прагнення керівництва адаптувати функціонування підприємства до реалій сьогодення враховуючи економічний стан України в цілому та УДЦР зокрема.

За словами виконавчого директора Ярослава Янушевича, документ має чіткі відповіді на питання: яким ми бачимо своє підприємство, що ми хочемо зробити і чого хочемо досягти.

Стратегічний план розвитку УДЦР було розроблено відповідно до п.5 частини 1 статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», п.110 розділу «Приватизація та управління об’єктами державної власності» Національного плану дій на 2013 рік, Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

При розробці оновленого плану керівництво УДЦР прагнуло, в першу чергу, досягти сьогодні та в майбутньому кращих кількісних та якісних показників.

Серед найбільш вагомих змін, внесених до плану, є:

– оптимізація економічної діяльності за критерієм «рівень надходжень – затрати» за рахунок мінімізації або навіть вилучення невиробничих витрат, зокрема, за рахунок оптимізації топології та кількості стаціонарних станцій радіомоніторингу, вилучення з плану затрат робіт з будівництва невиробничих приміщень;

– зближення інтересів УДЦР та операторів (провайдерів) телекомунікацій в частині спрощення процедур введення в експлуатацію нових РЕЗ шляхом погодження з операторами (провайдерами) кількості та обсягів перевірок при введенні РЕЗ в експлуатацію (в бік їх зменшення), а також за рахунок погодження з користувачами РЧР (мінімізації) операцій, обсягів та періодичності проведення технічного радіоконтролю, і разом з тим, оптимізації тарифів на його проведення;

– підвищення доходної частини за рахунок розширення переліку робіт та послуг, зокрема надання послуг операторам з вимірювання показників якості зв’язку в мережах стільникового зв‘язку;

– підтримка на належному рівні функціонування системи радіочастотного моніторингу УДЦР та програмних комплексів, що забезпечують автоматизацію виробничої діяльності підприємства;

– створення умов для підвищення рівня обслуговування абонентів стільникового зв‘язку до європейського шляхом створення інформаційної системи централізованого технічного адміністрування персональних номерів та переносу абонентських номерів (MNP, Mobile number portability) тощо.

За словами виконавчого директора УДЦР Ярослава Янушевича, ці та інші кроки з реалізації плану розвитку дозволять підприємству активно розвиватися, надавати користувачам послуги європейського рівня.

Стратегічний план розвитку Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» на 2014-2018, 2014-2023 роки (із змінами та доповненнями) направлено на затвердження до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

 

Прес-служба Українського державного центру радіочастот

Start typing and press Enter to search