Вакантні посади:

– начальника Сектору автоматизації радіочастотного менеджменту Відділу автоматизації Департаменту ІТ;

– провідного інженера Сектору автоматизації радіочастотного менеджменту Відділу автоматизації Департаменту ІТ;

– провідного інженера Сектору автоматизації радіочастотного менеджменту Відділу автоматизації Департаменту ІТ;

– інженера 2-ої категорії сектору захисту інформації відділу супроводження новітніх ІТ систем та захисту інформації Департаменту ІТ.

З питань працевлаштування звертатися за телефонами:  044 422 81 25, 044 422 81 26

 

   1/  Функціональні вимоги до посади  начальника Сектору автоматизації радіочастотного менеджменту Відділу автоматизації Департаменту ІТ:

 Основні завдання:

 1. Виконанння функцій адміністратора бази даних (СУБД Oracle) інформаційної системи управління радіочастотним спектром (СУРС).
 2. Підтримка (консультації) користувачів виробничої інформаційної системи СУРС.
 3. Участь у розробці вимог до модернізації СУРС, супроводження робіт з модернізації СУРС компанією-розробником.
 4. Взаємодія з компанією-розробником СУРС

 Рівень знань та досвід:

 1. Вища освіта.
 2. Досвід програмування на SQL, PL/SQL.
 3. Досвід адміністрування СУБД Oracle.
 4. Базові знання за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка.
 5. Досвід керування підлеглими (підрозділом) на менше 2 років.

 

2/ Функціональні вимоги до посади  провідного інженера Сектору автоматизації радіочастотного менеджменту Відділу автоматизації Департаменту ІТ:

Основні завдання:

 1. Виконанння функцій адміністратора бази даних (СУБД Oracle) інформаційної системи управління радіочастотним спектром (СУРС).
 2. Підтримка (консультації) користувачів виробничої інформаційної системи СУРС.
 3. Участь у розробці вимог до модернізації СУРС, супроводження робіт з модернізації СУРС компанією-розробником.

Рівень знань:

 1. Вища освіта.
 2. Досвід програмування на SQL, PL/SQL.
 3. Досвід адміністрування СУБД Oracle.
 4. Базові знання за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка.

 

3/ Функціональні вимоги до посади інженера 2-ої категорії сектору захисту інформації відділу супроводження новітніх ІТ систем та захисту інформації Департаменту ІТ

 1. Участь у прийманні робіт зі створення КСЗІ в ITC, на етапах розробки, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ в
 2. Забезпечення функціонування та контроль за експлуатацією захищеного інформаційно-телекомунікаційного вузла (далі – ЗІТВ) інформаційно-комунікаційної інфраструктури (далі – ІКІ) УДЦР, його адміністрування.
 3. Розробка політик ІБ для складових ЗІТВ, внесення змін та доповнень до його проектної та експлуатаційної документації. Моніторинг та аналіз подій в складових ЗІТВ.
 4. Адміністрування системи забезпечення збору та аналізу інформації на базі програмного забезпечення IBM QRadar SIEM та налаштування політик.
 5. Обробка подій, управління інцидентами, реагування на кіберзагрози та кібератаки, а також підготовка пропозиції щодо вдосконалення механізмів та інструментів обробки подій та управління інцидентами.
 6. Участь у підготовці пропозиції та виконанні завдань із створення, вдосконалення та забезпечення функціонування системи управління інформаційною безпекою (далі – СУІБ) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 “Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою”, ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 “Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик щодо заходів інформаційної безпеки”.
 7. Здійснення контролю за станом захисту інформації в ITC УДЦР, контролю за виконанням працівниками УДЦР політик інформаційної безпеки.
 8. Здійснення функцій:
 • адміністратора безпеки ЗІТВ ІКІ УДЦР;
 • адміністратора безпеки корпоративної комп’ютерної мережі головного офісу та мереж регіональних філій;
 • адміністратора безпеки веб-сайту УДЦР в мережі Інтернет та інформаційної підсистеми “Портал послуг УДЦР”;
 • адміністратора безпеки корпоративної електронної пошти УДЦР;
 • адміністратора безпеки Системи управління радіочастотним спектром;
 • адміністратора безпеки ITC відповідно до положення про Службу захисту інформації в ITC УДЦР;
 1. В рамках своїх прав та повноважень проводить аналіз обробки інформації в ITC, де він є адміністратором безпеки, з метою виявлення можливих ризиків та загроз безпеці інформації, що обробляється. Здійснює відповідний аналіз та надає пропозиції безпосередньому керівництву щодо обробки ризиків безпеці інформації та запобіганню загрозам безпеці інформації в цих
 2. Разом з спеціалістами служби захисту інформації та адміністраторами ITC вжиття заходів з нейтралізації інцидентів ІБ в ITC, де він є адміністратором безпеки.

Start typing and press Enter to search