Під час розмови в студії було наведено головні умови та рекомендації Центру для того, щоб придбаний радіотелефон не приносив неприємностей законослухняному користувачу. У прямий ефір до “9-тої студії” зателефонували споживачі з мм. Києва, Тернополя, Вінниці, Луганська та Рівного. На підставі телефонних та письмових звернень споживачів послуг Центру – слухачів Радіо “Ера” підготовлено детальну інформацію з відповідями на поставлені питання:

Які завдання вирішує Центр “Укрчастотнагляд”?

Здійснює радіочастотні присвоєння, видає дозволи на розроблення, модернізацію, виробництво, придбання, реалізацію, продаж, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону спеціальним та загальним користувачам.
Здійснює радіочастотний моніторинг, облік та державний нагляд за дотриманням належного використання радіочастотного ресурсу України спеціальними та загальними користувачами, використання радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) і радіовипромінювальних пристроїв (далі – РВП), норм радіовипромінювань відповідно до чинного законодавства України.
Здійснює державний нагляд за мережами зв’язку загального користування, подвійного призначення та відомчими мережами в частині їх взаємодії з мережами зв’язку загального використання. Спільно з Держкомзв’язку України здійснює нагляд за діяльністю ліцензіатів, які здійснюють діяльність у галузі зв’язку, яка ліцензується.

Для чого потрібно державне регулювання у сфері використання радіочастотного ресурсу України?

Згідно Закону України “Про радіочастотний ресурс України”, радіочастотний ресурс України як її природний ресурс є об’єктом права власності України.
Управління й регулювання у сфері використання радіочастотного ресурсу є виключним правом держави. Від імені держави управління у сфері використання РЧР здійснює Державний комітет зв’язку та інформатизації України.
Радіочастотний ресурс – це обмежений природний ресурс. В той же час у зв’язку розвитком та впровадженням нових технологій радіозв’язку, зростає попит на РЧР з боку всіх категорій користувачів і як наслідок, загострюється дефіцит в радіочастотному ресурсі, передусім у тих смугах радіочастот, які на сьогодні найбільше освоєні. Ускладнюється вирішення питань забезпечення інформаційного суверенітету і національної безпеки України. Державне регулювання повинне забезпечити задоволення попиту на радіочастотний ресурс та забезпечення раціонального його використанні.
Юридична і правова база державного управління і регулювання у сфері використання РЧР на сьогодні ґрунтується на Законах України: “Про зв’язок”, “Про радіочастотний ресурс України”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про Національну Раду України з питань телебачення і радіомовлення” та рядом підзаконних актів, що регулюють використання РЧР.

Яка принципова різниця між безшнуровим телефоном та радіоподовжувачем телефонної лінії?

Безшнурові телефони – це телефонні апарати, в яких для заміни шнура між телефонною трубкою та телефонним апаратом використовується радіоканал. Як у базовому апараті, який приєднується до телефонної мережі, так і в трубці встановлено передавач та приймач, які працюють на визначених частотах. Дальність зв’язку між базовим апаратом та носимою трубкою в безшнурових телефонах складає десятки – сотні метрів. Потужність передавачів – до 10 мВт. Дозволяється використання тільки тих типів безшнурових телефонів, які сертифіковані органом сертифікації техніки зв’язку. Дозволи Центру “Укрчастотнагляд” або його філій – регіональних Державних інспекцій електрозв’язку – на використання безшнурових телефонів не потрібні.
Радіоподовжувач -безшнуровий телефон, у якого дальність зв’язку між базовим телефонним апаратом, який приєднується до телефонної мережі та трубкою складає 1 – 50 км. Дальність у цьому випадку залежить від рельєфу місцевості, навколишньої забудови, типу застосованих антен, висоти їх підвісу та багатьох інших факторів. Потужність передавачів в радіо подовжувачах – від о,5 до 10 Вт. Характерна відміна радіоподовжувачів від безшнурових телефонів – наявність зовнішньої антени.
Дозволяється використання тільки тих типів радіоподовжувачів, які сертифіковані органом сертифікації техніки зв’язку. Обов’язкова умова – наявність дозволу Центру “Укрчастотнагляд” або його філій – регіональних Державних інспекцій електрозв’язку на використання радіоподовжувача.

Чому безшнуровий телефон, придбаний в торговій мережі стає джерелом радіозавад?

Весь радіочастотний ресурс України розподілений в частині його використання між різними службами.
З цією метою розроблена національна таблиця розподілу смуг радіочастот України (НТРР), яка є основним нормативним документом, котрий визначає розподіл та умови використання частот радіослужбами в Україні. На підставі цієї таблиці здійснюється виділення смуг радіочастот для різних видів зв’язку. При здійсненні сертифікації визначається відповідність параметрів без шнурового телефону встановленим нормам, а також його робочих частот – виділеним для цього виду зв’язку.
Тому, якщо безшнуровий телефон (радіоподовжувач), який Ви придбали у торгівельній мережі несертифікований, або сертифікований не органом сертифікації техніки зв’язку, то він, як правило використовує в своїй роботі заборонені смуги частот – смуги частот, які виділено для роботи іншим видам зв’язку. Це призводить до появи завад іншим користувачам радіочастот: мережам стільникового зв’язку, аеронавігаційним службам, радіозасобам Міністерства оборони тощо.

Що робити з радіопередавальними приладами, які придбані раніше і не мають дозвільних документів Центру?

З метою вирішення цього питання потрібно звернутися до регіональних філій Центру “Укрчастотнагляд” – регіональних Державних інспекцій електрозв’язку (ДІЕ), які знаходяться у кожному обласному центрі України. Як що даний радіопередавальний прилад дозволений до використання на території України, то в ДІЕ нададуть необхідну допомогу щодо отримання у встановленому порядку дозволу на його експлуатацію.

Які головні умови та рекомендації Центру для того щоб придбаний радіотелефон не приносив неприємностей користувачу?

Щоб придбаний радіотелефон не приносив неприємностей користувачу, необхідно:

  • придбавати його тільки в спеціалізованих торгівельних закладах, які мають відповідний дозвіл Центру “Укрчастотнагляд” на продаж (реалізацію радіоелектронних засобів, у т.ч. радіотелефонів;
  • впевнитись в тому, що придбаний радіотелефон є сертифікованим органом сертифікації техніки зв’язку ( дозволеним до використання на території України;
  • з’ясувати у продавця, чи потрібен дозвіл Центру “Укрчастотнагляд” на використання цього радіотелефону;
  • у разі необхідності отримання дозволу, з’ясувати у продавця порядок реєстрації та адресу Державної інспекції електрозв’язку з місцем Вашого проживання;
  • у разі необхідності – на протязі 10 днів з дати покупки з’явитися до ДІЕ для оформлення дозволу на використання.

Наведіть перелік радіоподовжувачів телефонної лінії, які рекомендовані для використання в Україні.

На території України дозволено використовувати подовжувачі, які мають сертифікат відповідності, виданий Органом сертифікації техніки зв’язку наступних типів:

  • радіоподовжувачі типу Senao-258, Senao-358, Senao-558, Senao-858 (з робочими частотами 254/380 МГц). Реалізацію цих радіоподовжувачів здійснює фірма Ільта та її ділери;
  • радіоподовжувачі типу Harvest НТ-4, НТ-5, НТ-7 (з робочими частотами 263,950-264,950/393,950-394,950 МГц), використання яких дозволено в семи регіонах України: м. Київ, АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській та Луганській областях. Реалізацію цих радіоподовжувачів здійснює фірма САТ-радіоком та її ділери.
Узагальнені вимоги та рекомендації Центру ” Укрчастотнагляд ” для законослухняного споживача?

Враховуючі те, що реалізація абонентських терміналів стільникового зв’язку, безшнурових телефонних апаратів, іншої техніки радіозв’язку повинна здійснюватись суб’єктами підприємницької діяльності тільки при наявності у них належного дозволу Центру “Укрчастотнагляд” при придбанні РЕЗ необхідно звертати увагу на наявність цього документа у установи, що реалізує ці апарати.

Засоби радіозв’язку повинні також мати сертифікат відповідності, виданий органом сертифікації техніки зв’язку, а вимагати його копію у продавця – Ваше право.

Інформацію з питань, щодо необхідності та порядку оформлення дозволу на використання даного радіозасобу отримати в регіональних філіях Центру “Укрчастотнагляд” – регіональних ДІЕ або в Інтернеті на сайті Центру “Укрчастотнагляд” – www.ucrf.gov.ua.

Start typing and press Enter to search