Ухвалення цієї програми свідчить про прагнення керівництва УДЦР створити на підприємстві реальне антикорупційне середовища, яке унеможливить будь-які прояви корупції

Наказом УДЦР №315 від 22 червня 2015 року, з урахуванням положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів в антикорупційній сфері, на підприємстві прийнято Антикорупційну програму.

До цього проект Антикорупційної програми був оприлюднений на корпоративному порталі УДЦР. Його обговорення пройшло в усіх трудових колективах підприємства.

У Антикорупційній програмі, зокрема, визначено коло осіб підприємства та філій, на яких поширюються її положення, норми професійної етики, права та обов’язки посадових осіб, пов’язаних із запобіганням і протидією корупції. Визначено також порядок здійснення нагляду, контролю та моніторингу за її дотриманням, порядок врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб підприємства та його філій, а також сферу компетенції Уповноваженого, що відповідає за реалізацію Антикорупційної програми.

Крім того, у документі передбачений порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, у тому числі інформування уповноважених державних органів, проведення службових перевірок та застосування заходів дисциплінарної відповідальності до осіб, які порушують положення Антикорупційної програми.

Успішне розв’язання поставлених завдань визначених Антикорупційною програмою створить умови для подальшого розвитку науково-технічного потенціалу галузі, підвищення якості надання послуг населенню України.

В коментарі прес-службі УДЦР генеральний директор Володимир Корсун наголосив на важливості прийняття Антикорупційної програми для колективу підприємства та його філій.

«Ухвалення цієї програми свідчить про прагнення керівництва УДЦР створити на підприємстві реальне антикорупційне середовища, яке унеможливить будь-які прояви корупції та забезпечить безумовне дотримання вимог законодавства всіма працівниками», – зазначив генеральний директор УДЦР Володимир Корсун.

Уповноваженим, що відповідає за реалізацію Антикорупційної програми відповідним наказом призначено начальника сектору з питань запобігання та виявлення корупції Наталію Позняк.

 Прес-служба Українського державного центру радіочастот

Start typing and press Enter to search