Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затверджено нову організаційну структуру державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

Впровадження нової організаційної структури – це ще один крок в оптимізації управління підприємства. Розроблена організаційна структура орієнтована на вдосконалення виробничих процесів, оптимальне сполучення централізації керівництва і самоврядування на місцях, ефективність та прозорість діяльності кожного структурного підрозділу. Вона максимально відповідає цілям і задачам підприємства: розподіляти і направляти зусилля всього трудового колективу на досягнення стратегічних цілей і ефективно взаємодіяти з зовнішнім середовищем.

На сьогодні серед пріоритетних питань щодо розвитку УДЦР значне місце посідає орієнтація поточної роботи на запити споживачів, висока продуктивність праці, скорочення чисельності персоналу структурних підрозділів і підвищення його кваліфікації, інтеграція всіх інформаційних систем, що діють у структурних підрозділах, до єдиної інформаційно-аналітичної системи управління підприємством.

 

Прес-служба Українського державного центру радіочастот

Start typing and press Enter to search