Досвідчені фахівці-практики УДЦР нададуть допомогу студентам та викладачам Інституту аеронавігації НАУ в їх наукових дослідженнях

Виконання взаємних зобов’язань буде здійснюватися на підставі чесного партнерства і відповідно до договору охопить сферу наукової, науково-технічної та навчальної діяльності.

Сторони домовилися про створення умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства та держави у кваліфікованих фахівцях, впровадження наукових досліджень відповідно до укладених договорів (контрактів).

Основними напрямками партнерства є можливість стажування студентів у підрозділах УДЦР, спільна участь у науково-практичних семінарах, конференціях, симпозіумах, круглих столах з удосконалення змісту та технологій підготовки фахівців, впровадження новітніх технологій і форм навчання, які пройшли апробацію в установах галузі.

За словами генерального директора УДЦР Володимира Корсуна, підприємство зацікавлене в співробітництві з цим учбовим закладом як в плані обміну сучасними теоретичними розробками, так і подальшого працевлаштування кращих його випускників в структурних підрозділах Центру.

Фахівці УДЦР братимуть участь у підготовці навчальних посібників у межах сфери діяльності, в організації та проведенні консультацій, практик для студентів Інституту аеронавігації, що навчаються за напрямом підготовки «Радіотехніка».

Відповідно до укладеного договору спеціалісти підприємства будуть також залучатися до рецензування курсових і магістерських робіт (проектів), підручників, навчально-методичних рекомендацій, а також інших заходів для забезпечення ефективності та розвитку наукових зв’язків.

На базі УДЦР проходитиме стажування та підвищення кваліфікації викладачів учбового закладу. В свою чергу спеціалісти підприємства матимуть можливість підвищити свій фаховий рівень в НАУ.

Не випадково, що Інститут аеронавігації НАУ запропонував УДЦР офіційно закріпити співпрацю, розпочату наприкінці 90-років.

Сьогодні Український державний центр радіочастот є одним з провідних вітчизняних підприємств галузі зв’язку в Україні. На підприємстві відбуваються технічні, організаційні та економічні перетворення. Ефективна економічна діяльність дає можливість швидко та динамічно розвивати матеріально-технічну базу, оснастити сучасним обладнанням служби радіомоніторингу та технічного контролю за телекомунікаційними мережами, створювати умови для впровадження і подальшого розвитку новітніх телекомунікаційних і радіотехнологій.

Трудовий колектив складають досвідчені, висококваліфіковані спеціалісти з усіх напрямів галузі телекомунікацій, які акумулюють досвід радіочастотного менеджменту і мають конкретний план щодо розвитку галузі. Понад 800 фахівців мають вищу освіту. Серед них 15 кандидатів наук та один доктор.

Треба зазначити, що частина випускників цього вузу разом з колегами продовжують писати біографію УДЦР, формулою успіху якого є високий інтелект, професійність, уміння генерувати ідеї і досягати мети.

 Прес-служба Українського державного центру радіочастот

Start typing and press Enter to search