Нещодавно ряд громадських організацій звернувся до керівництва України з ініціативою скоротити кількість дозвільних документі та спростити процедури доступу на ринок України якісного високотехнологічного обладнання. Зокрема, було озвучено пропозицію визнавати сертифікати Європейського союзу на радіообладнання в односторонньому порядку.

УДЦР в цілому підтримує зазначену ініціативу. Однак, на нашу думку, мову слід вести не про одностороннє визнання європейських сертифікатів, а про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності, зокрема випробувань.

Вже на сьогодні існує механізм визнання шляхом укладання відповідних угод між органами оцінки відповідності (ООВ) різних країн. Самі ООВ мають право самостійно застосовувати більш гнучкі (спрощені) умови щодо процедур оцінки відповідності продукції. Крім того, європейські випробувальні центри і лабораторії мають усі можливості акредитуватись в національній системі акредитації України для визнання в Україні результатів їх випробувань.

Вивчаючи досвід країн, зокрема Грузії, які пішли шляхом одностороннього визнання, слід зважати, що подібні кроки були зумовлені відсутністю національної бази оцінки відповідності РЕЗ та ВП – нормативно-правової бази, випробувальних лабораторій, фахівців тощо.

В Україні діє ціла низка лабораторій та центрів європейського рівня, чия оснащеність (матеріально-технічна база) в окремих галузях навіть перевищує європейські. Так, випробувальний центр УДЦР проводить комплексні випробування технічних засобів, частина яких в галузі оцінки відповідності РЕЗ є унікальними для України і країн СНД.

Водночас, потрібно зазначити, що країни ЄС також мають проблеми з РЕЗ (що поставляють, наприклад, з країн третього світу), які задекларовані і розміщені на ринку, а згодом з’ясовується їх невідповідність встановленим умовам. Саме тому Європейським парламентом і Радою, посилюючи вимоги до розміщення на ринку радіообладнання, впроваджено Директиву 2014/53/ЄС «Про гармонізацію законів країн-членів, щодо створення придатності на ринку обладнання радіомовлення та анулювання Директиви 1999/5/ЄС» від 16 квітня 2014 р.

На відміну від європейського ринку, в Україні поки відсутні як ефективний контроль за ринком, так і дієвий механізм притягнення до відповідальності постачальників недоброякісної продукції.

Проникнення на ринок нелегально завезених технічних засобів, що не відповідають вимогам українського законодавства, створює нездорову конкуренцію і, одночасно, загрозу безпеці покупця-користувача.

Для прикладу, випробувальний центр УДЦР систематично в ході виконання робіт з оцінки відповідності (випробувань) встановлює невідповідність продукції навіть світових брендів вимогам національних стандартів щодо діапазону частот, потужності, класу випромінювання, невідповідність функціональних параметрів в частині режимів роботи РЕЗ; невідповідність класу безпеки тощо.

Крім того, необхідно враховувати особливості розподілу смуг радіочастот, план використання радіочастотного ресурсу України та відмінності вимог державних стандартів (навіть гармонізованих, IDT). Для держав-членів ЄС стала звичною практика висувати додаткові вимоги для введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання з причин, пов’язаних з ефективним та раціональним використанням радіочастотного спектра, уникненням електромагнітного впливу на здоров’я людей, електромагнітних перешкод доступу аварійно-рятувальним службам і т.п.

Саме тому намагання вирішити проблему одностороннього визнання сертифікатів ЄС на радіообладнання виключно внесенням змін до нормативно-правових актів, зокрема технічних регламентів, без детального обґрунтування та прорахунку можливих ризиків, є хибним шляхом.

Для вирішення нагальних проблем оцінки відповідності РЕЗ в Україні УДЦР виходить з ініціативою створити робочу групу за участю виключно фахівців – НКРЗІ, Держспецзв’язку, Мінекономрозвитку, ООВ, Постачальників та громадських організацій. Робоча група може бути утворена при НКРЗІ на базі Тимчасової робочої групи для надання консультацій щодо погодження переліку акредитованих органів, уповноважених на проведення діяльності з підтвердження відповідності РЕЗ (ВП).

Start typing and press Enter to search