Нещодавно провідні європейські фахівці з управління радіочастотами збирались у Києві з нагоди відкриття навчального центру, який відповідає світовим вимогам у цій галузі. Тут відбулася Перша практична конференція Центру підвищення кваліфікації МСЕ для країн Європи й СНД на тему “Принципи й методи планування використання радіочастотного спектра та забезпечення електромагнітної сумісності”. Про навчальний центр і його завдання розповідає начальник відділу підвищення кваліфікації Укрчастотнагляду Анатолій КУЧЕРЕНКО.

- Анатолію Григоровичу, які події передували відкриттю нового центру?

– З метою реалізації програми Центру підвищення кваліфікації МСЕ для країн Європи та СНД силами структурних підрозділів Центру “Укрчастотнагляд”, зокрема відділу підвищення кваліфікації, проведений ряд заходів зі створення навчального центру, який має віддзеркалювати сучасні вимоги МСЕ, а також нові ринкові відносини, які склалися на цей час у галузі телекомунікацій. Навчальний центр покликаний підвищувати кваліфікацію керівних працівників і спеціалістів, перш за все Центру “Укрчастотнагляд”, Держкомзв’язку України, а також операторів зв’язку України з урахуванням нових підходів і тенденцій, які нині мають місце на ринку телекомунікацій.

Ще одне завдання центру -стати навчальним “вузлом” у регіоні Європи та СНД у створюваній МСЕ всесвітній навчальній мережі центрів підвищення кваліфікації.

На сьогодні вже існують п’ять таких центрів: по два в Африці та Азії, і ще один – для американського континенту. Геополітичні зміни останніх десятиліть викликали потребу в створенні нового, шостого, Центру підвищення кваліфікації МСЕ для країн Європи та СНД. І у 2002 році в Стамбулі на Всесвітній конференції МСЕ з розвитку телекомунікацій було прийнято рішення про виділення фінансування для його створення. На засіданні Координаційної ради в Москві вирішено розділити центр на два відділення – російськомовне й англомовне.

До російськомовного віддіення центру входять країни СНД, а до англомовного – країни Балтії, Центральної та Південно Східної Європи. Російськомовне відділення поділено на три субрегіони -Україна, Молдова, Білорусь, РФ; середньоазіатські та кавказькі республіки. Англомовне відділення також поділено на три субрегіони – три балтійські країни, Центральна та Півден-но-Східна Європа.

Через рік управління в Координаційній раді перейде до України. Спільне для обох відділень засідання Координаційної ради відбудеться на початку грудня цього року в Києві (в Центрі “Укрчастотнагляд”). На таких засіданнях вирішуються внутрішні, бюджетні питання, а також формується програма заходів на наступний рік.

- Як плануються заходи, що проводяться в таких центрах?

– Заходи плануються відповідно до п’яти програм, затверджених для кожного відділення. Україна, на відміну від інших країн, входить до обох відділень. У російськомовному із п’яти програм за розробку двох (“Політика регулювання телекомунікацій” і “Управління використанням радіочастотного спектра”) відповідає саме наша країна. За координацію трьох інших програм відповідає Білорусь (“Інтернет-технології”) та Російська Федерація (“Телекомунікаційні технології” й “Корпоративний менеджмент”).

Подібні п’ять програм існують і в англомовному відділенні, де Україна також розробляє тему “Управління використанням радіочастотного спектра”. Щороку для кожної програми планується проведення одного семінару (практичної конференції) та курсів дистанційного навчання. Практична конференція, що відбулася в Києві 28-31 жовтня, була спільною для обох відділень.

- Яким чином надаються для центру фінансові засоби, інфраструктурне обладнання, методичні матеріали тощо?

– Для навчального процесу використовується та матеріальна база, яка є в Центрі “Укрчастотнагляд”. Тут побудовано приміщення з конференц-залом, обладнаним сучасною технікою для проведення презентацій, синхронного перекладу, доступу до Інтернету, а також комп’ютерними класами, де встановлені ПК із навчальними програмами та засобами дистанційного навчання. Комп’ютери об’єднані в корпоративну мережу, налагодження якої зараз відбувається із залученням спеціалістів Головного навчального центру Укртелекому.

Фінансування навчального центру поки що здійснюється повністю за рахунок Центру “Укрчастотнагляд” – починаючи від будівлі й закінчуючи запрошенням викладачів (перш за все – з Центру “Укрчастотнагляд”, а також з Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, ДУПСТ, Харківської академії радіоелектроніки, НТУУ “КІЛ”).

МСЕ також надає нам допомогу. Відшодовуючи з боку цієї організації підлягають перш за все витрати на відрядження експертів – за це Україна не платить. Крім того, на час проведення конференції планується компенсація витрат на синхронний переклад, а також на використання обладнання (начебто відбуватиметься його оренда). Має спонсоруватися і дистанційне навчання – буде оплачуватися праця тих спеціалістів, які розроблятимуть курси. Загалом, внесок МСЕ – це приблизно половина тієї суми, що витрачається на один захід, а для такої конференції, яка відбулася в Києві, це близько $11 тис.

Підтримка МСЕ виражається насамперед у тому, що на практичну конференцію прибули експерти, які тривалий час пропрацювали в дослідних комісіях союзу, їхні лекції відзначалися систематизовавістю, логічною зв’язаністю і тепер стануть базою для розширення навчання в існуючих напрямах. Тобто головне – це люди, фахівці.

- Яка структура ваших майбутніх слухачів, які принципи оплати та форми навчання розвиватиме центр?

-Згідно з положенням про Центр підвищення кваліфікації МСЕ, слухачами, мають стати керівні посадові особи адміністрацій зв’язку, регуляторів зв’язку, операторів, а також спеціалісти, які є перспективними з точки зору згаданих адміністрацій і можуть обійняти керівні посади, із країн Європи та СНД.

Для співробітників Центру “Укрчастотнагляд”, адміністрацій зв’язку (наш основний контингент) ми плануємо зробити навчання безкоштовним. Для іноземних слухачів, поки йде процес становлення центру, навчання також буде безкоштовним, оскільки воно спонсорується МСЕ.

Форми навчання – практичні конференції, тобто заняття віч-на-віч, де начитуються лекції, та дистанційна освіта. До речі, на минулій конференції було прочитано 18 лекцій, відбулося живе обговорення існуючих у цій галузі проблем, ставилися глибокі запитання, а відповіді на них задовольнили найприскшливіших слухачів. Уже вирішено, що основними темами майбутніх конференцій стануть проблеми вивільнення та перерозподілу частот.

- На яких засадах ви плануєте навчати представників сфери бізнесу, зокрема операторів?

– З досвіду інших центрів відомо, що для комерційних структур (наприклад, представників операторів зв’язку або органів, пов’язаних із наданням інших послуг у цій сфері) повний дистанційний курс для одного слухача коштує приблизно $200.

До того ж аналіз роботи в інших країнах свідчить, що там спонсорами цих центрів виступають великі виробники обладнання зв’язку, готуючи собі спеціалістів. Ми сподіваємося знайти серед них спонсорів і в Україні.

Робота центру тільки починається. На жаль, на сьогодні ми ще не маємо ліцензії, але цей процес до кінця року повинен активізуватися – особливо після того, як ми продемонстрували можливості центру на цій міжнародній конференції.

Представники МСЕ вважають, що сертифікати, які видаватиме центр, повинні бути національними. У нас ця практика існує, курси підвищення кваліфікації працювали і раніше. Щорічно близько сотні спеціалістів із державних інспекцій електрозв’язку проходили (і зараз проходять) таке навчання на базі ДУДКТ, і сертифікати видає цей навчальний заклад. А тепер на зміну курсам має прийти навчання в центрі – на новому, світовому рівні.

Start typing and press Enter to search