Сьогодні у виставковому центрі „КИЇВЕКСПОПЛАЗА” відкрилася міжнародна виставка індустрії телекомунікацій expoTEL 2010.

 

На виставці Центр сертифікації Українського державного центру радіочастот демонструє рівень проведення сертифікації і випробувань радіообладнання.

2010-10-20-expotel-02

Початок роботи виставки свідчить, що експозиція ЦС УДЦР викликає великий інтерес з боку відвідувачів.

А отже, ми плекаємо надію, що демонстрація досягнень Центру сертифікації на виставці, в якій, до речі він бере участь вперше, сприятиме розширенню кола наших партнерів, а також діловому обговоренню багатьох питань, пов’язаних з комплексними випробуваннями та сертифікацією різноманітної продукції.

Нагадаємо, що Центр сертифікації УДЦР об’єднує у своєму складі:

 

  • Відділ сертифікації та оцінки якості, який виконує функції органу  сертифікації (ОС УКРЧАСТОТНАГЛЯД);

 

  • Випробувальний центр (ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД).

 

ОС УКРЧАСТОТНАГЛЯД уповноважений Держспоживстандартом України на діяльність в Системі УкрСЕПРО (номер призначеного/уповноваженого ОС UA.Р.155, UA.PN.155).

Національне агентство з акредитації України (НААУ) акредитувало ОС за ДСТУ ISO 45011 та засвідчило його компетентність атестатом акредитації НААУ № 10179.

ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД акредитовано НААУ на відповідність вимогам впровадженого в Україні міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Його компетентність засвідчена атестатом акредитації НААУ № 2Н120.

Основні напрямки діяльності (базові послуги) Центру сертифікації:

 

  • виконання повного комплексу робіт з підтвердження відповідності технічних засобів (продукції) згідно із Законом України „Про підтвердження відповідності” в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО;

 

  • комплексні випробування технічних засобів;

 

  • інструментальна оцінка електромагнітної обстановки;

 

  • експериментальні дослідження та незалежні технічні експертизи.

 

Номенклатура продукції:

 

  • радіоелектронні засоби (базові і абонентські станції) стандартів GSM, UMTS, CDMA, TETRA, DECT, WiFi, WiMAX і т.п.;

 

  • станції супутникового зв’язку;

 

  • радіорелейні станції;

 

  • радіостанції УКХ і безпосереднього зв’язку;

 

  • передавачі радіомовні, апаратура приймально-передавальна телевізійна;

 

  • засоби проводового зв’язку та передачі даних;

 

  • засоби обчислювальної техніки та інформаційних  технологій;

 

  • побутова радіоелектронна апаратура;

 

  • вироби та обладнання транспортного, промислового, енергетичного, комунального, медичного призначення;

 

  • автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги (білінгові системи);

 

  • різноманітні радіовипромінювальні пристрої.

 

На сьогодні ВЦ УДЦР  проводить комплексні випробування технічних засобів на рівні європейських випробувальних центрів (лабораторій). Крім технічних засобів телекомунікацій, ВЦ здійснює випробування (на ЕМС, функціональних параметрів, безпеки, стійкості до впливу зовнішніх факторів і т.п.) продукції, у тому числі призначеної для експорту, різних галузей промисловості, а саме: космічної, машинобудування, транспорту, енергетики тощо.

Переважна більшість засобів вимірювальної техніки не мають аналогів в Україні. Це багатофункціональні ЗВТ та ВО таких відомих світових виробників як „Rohde & Schwarz”, „Agilent”, „LeCroy”, „Acterna”, „Aeroflex”, „B&K”, „KOTTGEN – CLARK”, „LDS”, „Schaffner”, Linkbit „VELLEMAN” та ін.

У ВЦ створений замкнутий цикл випробувань технічних засобів, у т.ч. РЕЗ до 110 ГГц. Переважна більшість виробничих процесів автоматизовані.

Лабораторії ВЦ оснащені:

 

  • власною атестованою безлунною екранованою камерою (БЕК) з комплектом автоматизованих АФС для вимірювання напруженості поля радіозавад, рівнів побічних випромінювань, перевірки стійкості обладнання  до впливу електромагнітних полів та вимірювання  діаграм  спрямованості  антенних  пристроїв  у  діапазоні  частот 1– 40 ГГц (розміри  камери –  14м х 6м х 6м, екранування на рівні -70 dB в діапазоні частот від 9 кГц до 40 ГГц; коефіцієнт відбиття – не більше -30 дБ).  Вимірювання проводяться в автоматизованому режимі, що дозволяє як суттєво зменшити трудомісткість випробувань так і забезпечити їх максимальну достовірність та об’єктивність;

 

  • єдиний в Україні атестований відкритий вимірювальний майданчик, який відповідає вимогам ДСТУ CISPR16-1:2005, ГОСТ 16842 та дозволяє проводити вимірювання параметрів ЕМС на відповідність ГОСТ 29216, ГОСТ Р 51318.11, EN 55022, ETSI EN 301 489, правилам ЕЭКООН №10-01 та ін.;

 

  • єдиним в Україні та країнах СНД вимірювальним комплексом DASY5 NEO виробництва «Schmid & Partner Engineering AG (Zurich, Switzerland)» для вимірювання питомого коефіцієнту поглинання (Specific Absorbtion Rate – SAR). Комплекс визначає ступінь впливу електромагнітного поля (ЕМП)  РЕЗ на здоров’я людини. Крім проведення робіт з оцінки відповідності, система DASY дозволяє проводити різноманітні експериментальні дослідження (вимірювання магнітних, електричних полів в середовищах, вимірювання поляризації опромінення, а також будь-якого іншого вимірювання ЕМП в ближній зоні).

 

На базі унікальних  засобів випробувальної техніки створені вимірювальні комплекси та спеціалізовані лабораторії:

 

  • для вимірювання параметрів (тестування)  обладнання GSM, CDMA, DECT, ТЕТRA, стандартів ІЕЕЕ 802.10, 802.11, 802.15, 802.16, WLAN тощо;

 

  • для вимірювання параметрів волоконно-оптичних систем зв’язку (до 40 ГГбіт, технологій xWDM, xPON, 10G Ethernet і т.п.) – універсальна вимірювальна система FTB-400, Канада;

 

  • для вимірювання параметрів (тестування) АТС, Softswitch, Gateway, NGN і т.п. в тому числі  моніторингу, симуляції та імітації протоколів і сигналізацій, в т.ч СКС-7 вер. 3.0 – універсальна вимірювальна система  (протоколів та сигналізацій)  ATL AnyTest ATL (Linkbit, США);

 

  • для вимірювання електроакустичних параметрів ТЗТК (система тестування „Bruel&Kjaer” (Данія) та звукопоглинаюча камера);

 

  • для механічних випробувань – вібрація/удари – (електродинамічний вібростенд „LDS Test and Measurement” (Великобританія), з виштовхуючим зусиллям 10 000 Н, зусиллям удару 25 000 Н, діапазоном частот 20-3000 Гц, прискоренням 75 g, навантаження 160 кг);

 

  • для кліматичних випробувань (дві кліматичні камери „Feutron 3636/16” (Німеччина) діапазону температур -70о – +180о С, відносної вологості 10-95 %);

 

  • для випробувань електробезпеки та завадостійкості за ГОСТ 12.2.006, ГОСТ 12.2.007, ГОСТ 29 280, 29191, 29156, ГСТУ 45.022-2001, ДСТУ 4113, 4467  та ін.

 

Серед замовників робіт ВЦ/ОС УКРЧАСТОТНАГЛЯД –  провідний випробувальний центр Європи – CETECOM;  світові виробники телекомунікаційного обладнання  – NEC Wireless Networks, Ltd., Harris Stratex Networks Inc., Haghes Net-work System, iDirect Technologies, SAF Tehnika A/S, Philips, Airspan, ModeLabs, Cisco-Linksys LLC, Apple Inc. та багато інших.

Схвальну оцінку діяльності центру дав Генеральний секретар Міжнародного Союзу Електрозв’язку Хамадун Туре під час візиту в УДЦР у 2007 р.

На виставці представлені досягнення центру, що дають уявлення  про рівень організації проведення і технологію сертифікації обладнання телерадіомовлення, засобів зв’язку і телекомунікацій. Експозиція демонструє, що лабораторії Випробувального центру оснащені найкращим устаткуванням для випробування обладнання сучасних і перспективних технологій, показує, як організовані робочі місця в лабораторіях  та  найсучасніші вимірювальні засоби. Це, зокрема:

 

  • Аналізатор спектра Agilent MXА N9020A – унікальний вимірювальний комплекс практично всіх стандартів обладнання радіо – доступу в діапазоні частот 20 Гц–26,5 ГГц;

 

  • Генератор сигналів Agilent ЕXG  Е4438С – відтворення сигналів з амплітудною, частотною, фазовою та цифровою І/Q модуляцією в діапазоні частот 250 кГц – 6 ГГц;

 

  • Тестер радіокомунікаційний універсальний R&S  СМU200 – тестування параметрів терміналів стандартів  GSM/ WСDMA, СDMA та Bluethoth, в діапазоні частот  770 MГц–2700 MГц.Відвідувачі виставки зможуть провести тестування власних мобільних телефонів та отримають в друкованому вигляді результати тестування;

 

  • Аналізатор спектра Agilent PSA  E4448A в діапазоні частот 3 Гц–110 ГГц;

 

  • Вимірювач  потужності Agilent  Е4419 з перетворювачем потужності Agilent  N8481A – вимірювання потужності електромагнітних коливань в коаксальних трактах в діапазоні частот 10 МГц –18 ГГц;

 

  • Система для тестування телефонних апаратів на базі штучного торсу людини B&K 6712-А-S-02 – проведення тестування телефонних апаратів (діапазон частот  20 Гц–20 кГц);

 

  • Прилад цифровий комбінований DVM401 для вимірювання температури, вологості, шуму та освітлення у виробничних приміщеннях;

 

  • Термометр безконтактний (пірометр)  Fluke – 66 для вимірювання температури (безконтактне)  від мінус 300о С до 6000о С;

 

  • Вимірювач рівня електромагнітних випромінювань  П3–31 для вимірювання рівня електромагнітних випромінювань в діапазоні частот  300 МГц –40 ГГц;

 

  • Прилад оптичний універсальний EXFO FTB-400 з модулем аналізатором дисперсії EXFO FTB-5700-CPMD-EA – вимірювання хроматичної дисперсії оптичного волокна, поляризаційно-модової дисперсії оптичного волокна та довжини оптичного волокна (діапазон довжини хвиль – 1475 – 1625 нм; діапазон вимірювань довжини волокна – до 120 км);

 

  • Аналізатор сигналів цифрового та аналогового телебачення MSK 200/50;

 

  • Приймач вимірювальний з преселектором FSET22 в діапазоні частот 100 Гц – 22 ГГц;

 

  • Комплексний прилад AEROFLEX N3920 для випробування абонентських та базових терміналів УКХ-радіостанцій (аналогових та цифрових, в т.ч. TETRA).

 

Центр сертифікації УДЦР запрошує усіх колег до взаємовигідного партнерства.

2010-10-20-expotel-01

Виставка expoTEL 2010 продовжить роботу до 22 жовтня 2010 року.

Start typing and press Enter to search