Майже три роки в Українському державному центрі радіочастот діє Система управління якістю, яка розроблена відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

За словами начальника сектору управління якістю УДЦР Любові Миргородської, задекларована керівництвом УДЦР політика якості сприяла значному покращенню результативності діяльності підприємства. Про це свідчать як основні показники фінансово-господарської та виробничої діяльності, так і висновки органу сертифікації ДП «Укрметртестстандарт», який щороку проводить технічний нагляд за функціонуванням СУЯ УДЦР з метою підтвердження її відповідності вимогам стандарту.

Високий рівень організації виробничих процесів, відповідальність за кінцевий результат є закономірними, оскільки в основу СУЯ закладений принцип «Плануй-реалізуй-оцінюй-поліпшуй».

Система управління якістю УДЦР, відзначила Любов Миргородська, охоплює такі напрями як присвоєння радіочастот та надання дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП, проведення радіочастотного моніторингу, надання дозволів на ввезення РЕЗ та ВП, проведення первинного технічного контролю РЕЗ, вимірювання телекомунікаційних мереж, а також випробування продукції та її сертифікація.

В УДЦР добре розуміють, що на якість робіт впливають практично всі процеси, які розглядаються комплексно. Це і відповідальність керівного складу і кожного виконавця, це і рівень управління персоналом, це і створення належної інфраструктури, це і рівень опрацювання документації тощо.

— Тому підвищення якості всіх параметрів нашої діяльності є незмінною метою всього колективу і в подальшому, — підкреслила Любов Миргородська.

Враховуючи управлінські принципи, які позитивно впливають на результативність та ефективність роботи підприємства, керівництво УДЦР постійно дбає і про таку важливу складову суспільної праці як мотивація працівників. Адже виконання всіх передбачених вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 залежить як від кваліфікації, професійних знань і досвіду людей так і від створення для них належних умов праці і відпочинку, забезпечення їх належним соціальним пакетом пільг.

Те, що на підприємстві дотримуються встановлених стандартів, підтверджено відповідним сертифікатом, який визнаний у всьому світі і є достатньою гарантією якості робіт і надійних наших стосунків з партнерами та клієнтами, зазначила Любов Миргородська.

Start typing and press Enter to search