Орган сертифікації систем управління якістю Державного підприємства «Укрметртестстандарт» здійснив технічний нагляд за функціонуванням системи управління якістю УДЦР з метою підтвердження її відповідності вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

 

Комісія відзначила, що політика якості на підприємстві реалізовується успішно. Керівництво УДЦР приділяє значну увагу заходам, які спрямовані на постійне поліпшення результативності системи управління якістю, добре розуміючи, що її впровадження є запорукою досягнення міжнародних стандартів.

 

Результати аудиту Українського державного центру радіочастот підтвердили відповідність системи управління якістю встановленим вимогам. Таким чином, дія сертифіката відповідності продовжена.

 

Нагадаємо, що політика у сфері якості, яку визначило та декларує керівництво УДЦР, спрямована на максимальне задоволення потреб і очікувань замовника та вимог законодавства щодо надання послуг; унеможливлення застосування в Україні РЕЗ та ВП, які становлять загрозу життю та здоров’ю людей або небезпеку для навколишнього середовища; забезпечення доступу до користування радіочастотним ресурсом України та його раціональне і ефективне використання; забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ та ВП при експлуатації у визначених умовах; сприяння надходженню на ринок України сучасних засобів зв’язку та впровадженню передових технологій у галузі зв’язку.

Start typing and press Enter to search