Проект Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (далі – Перелік) розроблений Національною комісією з питань регулювання зв’язку України відповідно до статей 14, 16, 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та визначає перелік товарів, на які Українським державним центром радіочастот видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів.
Рішенням НКРЗ від 04.02.2010 № 50, зареєстрованим в Мін’юсті 15.02.2010 за № 161/17456, затверджений такий Перелік. У ньому зазначена продукція (радіоелектронний засіб) та його код за УКТЗЕД.
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» від 21.12.2010 № 2829-VI (набрання чинності – 14.01.2011) уведено нову версію УКТЗЕД, яка побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) 2007 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (попередня версія УКТЗЕД на основі ГС від 2002 року).
У зв’язку зі змінами у законодавстві та з метою удосконалення регуляторної дії зазначеного Переліку виникла необхідність прийняття його нової редакції.
Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб до проекту Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, прохання надсилати в електронному вигляді на e-mail: aim@nkrz.gov.ua та на поштову адресу: вул. Солом’янська, буд. 3, м. Київ, 03110, або до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в електронному вигляді на e-mail: mail@dkrp.gov.ua та на поштову адресу: вул. Арсенальна, буд. 9/1, м. Київ, 01011.

Start typing and press Enter to search