У зв’язку із завершенням терміну дії стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, в УДЦР протягом 2017-2018 рр. проведено комплекс заходів з підготовки до ресертифікації власної системи управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015„Системи управління якістю. Вимоги”.

Днями аудиторською групою органу з сертифікації ДП „Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), проведено ресертифікаційний аудит діючої СУЯ УДЦР на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. За результатами перевірки зроблено висновки – запроваджена в УДЦР система управління якістю стосовно сертифікованих послуг підприємства відповідає вимогам нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

З урахуванням позитивних результатів аудиту ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» оформлено та видано сертифікат відповідності системи управління якістю УДЦР вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, що зареєстрований в Реєстрі Органу сертифікації 28.08.2018 за № UA.C.297-18.

 Сертификат СУЯ УДЦР УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ_2018_ukr-2-інтернет

 

Прес-служба Українського державного центру радіочастот

7 вересня 2018

Start typing and press Enter to search