2012-03-03

Про це повідомив начальник Центру сертифікації УДЦР Олександр Лисенко.

 

– Протягом 2011 року нам вдалося значно розширити сфери діяльності ЦС (органів оцінки відповідності ДП УДЦР), – відзначив він. – Отримані призначення на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання» та «Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання. А перевірки, проведені Національним агентством з акредитації України, засвідчили, що організація робіт в Органі з сертифікації техніки зв’язку ДП УДЦР (ОС УКРЧАСТОТНАГЛЯД) повністю відповідає вимогам ДСТУ EN 45011, а Випробувального центру (ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД) – вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025.

 

Олександр Лисенко також розповів, що на цей час,  крім виконання робіт з оцінки відповідності технічних засобів телекомунікацій (ТЗТК), активно ведеться розвиток нових напрямків діяльності ЦС. Так, на замовлення вітчизняних виробників (за програмами замовників), виконуються комплексні випробування (вимірювань параметрів ЕМС, безпеки, вимірювань питомого коефіцієнту поглинання ЕМВ (SAR), функціональних параметрів, стійкості до впливу зовнішніх факторів і т.п.) продукції різних галузей промисловості, у тому числі продукції, що призначена для експорту.

 

Крім того, ЦС проводить різноманітні експериментальні дослідження та незалежні технічні експертизи.

 

Постійно удосконалюється і матеріально-технічна база випробувань. Повністю, наприклад, переоснащені випробувальні лабораторії, зокрема з випробування обладнання на стійкість до впливу ЕМВ (на відповідність вимогам ДСТУ IEC 61000); випробування на стійкість до падіння та ударів, тепло – та вогнетривкість; випробування ізоляції на пробій (ДСТУ 4467); випробування на вплив грозового розряду (ДСТУ ITU К.21).

 

З метою освоєння нових видів випробувань проведена модернізація автоматизованої системи вимірювань безехової екранованої камери.

 

На переконання начальника ЦС УДЦР, активний розвиток матеріально-технічної бази дозволяє забезпечити максимальну достовірність та об’єктивність результатів випробувань при суттєвому зменшенні трудомісткості робіт.

 

Технічна компетентність ЦС також підтверджена під час міжнародних порівняльних випробувань з вимірювання SAR для систем GSM та UMTS, в яких брали участь 20 лабораторій Європи, Азії, США, Китаю (координатор – лабораторія SPEAG (Швейцарія).

 

На сьогодні переважна більшість робіт з оцінки відповідності та сумісності ТЗТК виконуються Центром сертифікації на рівні європейських випробувальних лабораторій.

Start typing and press Enter to search