НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ‘ЯЗКУ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29.07.2005   № 3

Про здійснення вимірювання параметрів
телекомунікаційних мереж загального
користування

Керуючись ст.19 Закону України „Про телекомунікації”, п.21 частини 2 ст.14 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, п.24-8 ст.4, п.1 ст.5 та п.7 ст.7 Положення про Національну комісію з питань регулювання зв’язку України, затвердженого Указом Президента України із змінами та доповненнями від 05.02.2005 №12/2005,
Д О Р У Ч И Т И:

Українському державному центру радіочастот (УДЦР) здійснення вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж загального користування, в тому числі щодо маршрутизації трафіку, за договорами з операторами або за замовленням НКРЗ.
Під час проведення робіт:

1. Фахівцям УДЦР забезпечити:
1) вимірювання параметрів мереж телекомунікацій шляхом підключення відповідних вимірювальних приладів до станційного обладнання операторів телекомунікацій з метою визначення маршрутів відправлення (отримання) міжнародного та міжміського трафіка голосової телефонії. Підключення вимірювальних приладів здійснюється лише до джерел службового міжстанційного обміну комутаторних пристроїв мереж, що контролюються, з додержанням вимог щодо безпеки телекомунікацій;
2) складання протоколів за результатами вимірювань.

2. Операторам телекомунікацій забезпечити:
1) надання фахівцям УДЦР, які діють на підставі посвідчення на право перевірки, наданого НКРЗ, можливості безперешкодного доступу на технічні майданчики оператора;
2) надання фахівцям УДЦР відомостей про встановлений на мережі порядок маршрутизації;
3) супроводження технічних вимірювань станційними роздруківками комутаторних пристроїв, та об’єктивними даними про шляхи відправлення (отримання) тестового міжнародного та міжміського трафіка голосової телефонії;
4) конфіденційність відомостей про терміни та зміст робіт.

3. Фахівцям УДЦР за результатами вимірювань здійснювати статистичну обробку даних сигнального міжстанційного обміну з метою виявлення джерел надходження (відправлення) міжнародного та міжміського трафіка голосової телефонії, за маршрутами, що не передбачені діючим законодавством.

4. УДЦР надавати до Державної інспекції зв’язку (ДІЗ) інформацію про результати робіт та виявлені порушення.

5. У випадку встановлення порушень з боку операторів телекомунікацій (або інших суб’єктів ринку телекомунікацій), відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, ДІЗ надсилати інформацію до МВС та СБУ.

Голова                   О.В. ГАЙДУК

Start typing and press Enter to search