НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ‘ЯЗКУ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
23.08.2005   № 4

Про участь Українського державного
центру радіочастот у здійсненні нагляду
за користуванням радіочастотним ресурсом України

Керуючись пунктом 21 частини 2 статті 14, частиною 6 статті 16, статтями 18 і 19 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, пунктами 8, 24-8 статті 4, пунктом 1 статті 5 та пунктом 7 статті 7 Положення про Національну комісію з питань регулювання зв’язку України, затвердженого Указом Президента України із змінами та доповненнями від 05.02.05 №12/2005, статтею 243 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Д О Р У Ч И Т И:

1. Українському державному центру радіочастот (далі – УДЦР) брати участь у здійсненні нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України.

2. При участі УДЦР у здійсненні нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України керуватися наступним:
2.1. Для здійснення перевірки додержання користувачами законодавства в сфері користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія з питань регулювання зв’язку України (далі – НКРЗ) або Державна інспекція зв’язку (далі – ДІЗ) видає розпорядження про проведення перевірки, призначення голови, членів комісії та надає комісії посвідчення на проведення перевірки.
2.2. При здійсненні перевірок у м. Києві, Київській області та регіонах, у яких створено територіальні представництва ДІЗ, головами комісій призначаються посадові особи ДІЗ (НКРЗ).
2.3. Протягом трьох робочих днів від дня завершення перевірки, голова комісії направляє акт перевірки до ДІЗ (НКРЗ).
2.4. При наявності підстав голова комісії складає протокол про адміністративне правопорушення за відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення.
2.5. У м. Києві, Київській області та регіонах, у яких створено територіальні представництва ДІЗ, уповноважена на це посадова особа ДІЗ розглядає справу та виносить постанову про адміністративне правопорушення у сфері користування радіочастотним ресурсом. В інших регіонах у відповідності до статті 243 Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядає справу, виносить постанову про адміністративне правопорушення у сфері користування радіочастотним ресурсом та надає припис на усунення виявлених порушень посадова особа УДЦР, уповноважена на це НКРЗ.
Про всі розглянуті справи та винесенні постанови про адміністративне правопорушення у сфері користування радіочастотним ресурсом УДЦР у тижневий термін надає інформацію департаменту державного нагляду за зв’язком.
2.6. Розпорядження, приписи, за результатами перевірки оформляє в установленому порядку НКРЗ (ДІЗ).
2.7. Департамент державного нагляду за зв’язком щомісячно інформує НКРЗ про виявлені порушення законодавства в сфері користування радіочастотним ресурсом.
2.8. При здійсненні державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України голова та члени комісії мають права, визначені частиною 4 статті 18 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”.

Голова             О.В. ГАЙДУК

Start typing and press Enter to search