Український державний центр радіочастот, як оператор технічного адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів на території України, 15 вересня 2015 року оголосив про початок процедури державної закупівлі Автоматизованої інформаційної системи «Централізована база даних перенесених номерів».

Як повідомив в коментарі прес-службі УДЦР голова Тендерного комітету підприємства Вадим Гулько, за цей час вже три компанії виявили бажання брати участь у торгах.

«Є абсолютна впевненість, що торги будуть конкурентними і весь тендерний процес пройде прозоро й відкрито», – наголосив він.

Вадим Гулько також зазначив, що на адресу підприємства надходять листи від зацікавлених компаній з проханням надати роз’яснення щодо документації конкурсних торгів, процедури закупівлі тощо.

«УДЦР всіляко сприятиме отриманню компаніями максимально повної інформації і висвітлюватиме її на офіційному сайті підприємства та сайті Мінекономіки», – додав голова Тендерного комітету держпідприємства.

Сектор державних закупівель передав до прес-служби підприємства повний перелік запитань та відповіді на них, які без змін доводимо до відома.

 

Питання: Які документи (крім п.8) повинен надатисубпідрядник, якщо він іноземна фірма, не зареєстрована в Україні, а також, якщо це українська фірма, зареєстрована в Україні?

 

Відповідь: Відповідно до абз. 1 п. 8 розділу 3 документації конкурсних торгів учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати для виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Будь-якої іншої інформації або документів стосовно суб’єктів господарювання, яких учасник планує залучати для виконання робіт як субпідрядників, документацію конкурсних торгів не вимагається.

Усі документи у складі пропозиції конкурсних торгів, відповідно до п. 1 розділу 3 документації конкурсних торгів, надаються учасником.Разом з тим, абз. 2 п. 8 розділу 3 документації конкурсних торгів визначено, що учасники процедури закупівлі зазначають у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати для постачання ліцензійного прикладного (функціонального) програмного забезпечення АІС ЦБД ПН (не стосується ОС, СУБД тощо).

У разі залучення таких суб’єктів господарювання учасник має надати у складі документації конкурсних торгів інформацію та документи таких суб’єктів господарювання, визначені абз. 3 п. 8 розділу 3 документації конкурсних торгів, розділами 11, 12 Технічних вимог (додаток № 3 до документації конкурсних торгів) та додатком № 4 документації конкурсних торгів. При цьому, документи та інформація щодо іноземних суб’єктів господарювання надаються згідно із законодавством тієї країни де зазначений суб’єкт зареєстрований.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» документи, що не передбачені законодавством для учасників, не подаються ними у складі пропозицій конкурсних торгів.

 

Питання: Наявність не менше 50 працівників, включаючи не менше 7 працівників, розробників MNP, повинна бути у учасника або у суб’єкта господарювання, чи така кількість працівників може бути у учасника та суб’єкта господарювання разом?

 

Відповідь: Пункт2 Кваліфікаційних критеріїв (додаток № 4 до документації конкурсних торгів) передбачає, «наявність в Учасника або суб’єкта господарювання не менше 50 працівників, включаючи не менше 7 працівників, що беруть/брали участь в процесі розробки, впровадження та підтримки автоматизованої системи підтримки послуг із перенесення номерів (mobilenumberportability – MNP)».

Зазначена кількість працівників має бути в учасника або у суб’єкта господарювання, або у учасника та суб’єкта господарювання разом.

 

Питання: У якого уповноваженого органу можливо отримати документ, що підтверджує притягнення службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

Чи достатньо надати документ, що підтверджує внесення/не внесення уповноваженої службової (посадової) особи учасника до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 

Відповідь: Пунктом 1 вимог, встановлених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (додаток № 4 до документації конкурсних торгів) вимагається документ, виданий Уповноваженим органом, який підтверджує, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

На даний час таким документом є Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що видається відповідними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України.

 

Питання: Які дані повинні міститися у довідці (витязі) з ЄДРПОУ: ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові, реєстраційні?

Чи достатньо надати оригінал витягу або виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, оскільки на цей час вони містять відомості, що включаються у довідку (витяг) з ЄДРПОУ?

 

Відповідь: Підпунктом 5 п. 4 вимог, встановлених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (додаток № 4 до документації конкурсних торгів) передбачено, що для підтвердження інформації про здійснення господарської діяльності, відповідно до положень статуту, учасник надає копію довідки ЄДРПОУ або витягу з ЄДРПОУ.

У довідці (витязі) з ЄДРПОУ має міститись наступна інформація:  ідентифікаційний код та найменування суб’єкта, види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, факс, адреса електронної пошти, відомості про створення, припинення суб’єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

Відомості з ЄДРПОУ надаються відповідно до Положення про порядок і умови користування даними ЄДРПОУ, затвердженого наказом Держкомстату від 28.11.2005 № 386, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за № 509/11789.Оригінал або нотаріально завірена копія Витягу або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надаються учасником окремо відповідно до п.п. 1 п. 4 вимог, встановлених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (додаток № 4 до документації конкурсних торгів).

 

Питання: Технічні вимоги документації конкурсних торгів (додаток 3) містять вимоги до АІС ЦБД ПН, зокрема до підсистеми криптографічного захисту інформації (п.п. 3.11), та створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) АІС ЦБД ПН (п. 6). Проте кваліфікаційні критерії (додаток 4) документації конкурсних торгів не містять вимог щодо наявності в учасника ліцензій на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації та технічного захисту інформації, які згідно з п. 8 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» підлягають ліцензуванню.

Чи потрібно додавати наявні в учасника або суб’єкта господарювання ліцензії на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації та технічного захисту інформації та чи буде їх наявність впливати на оцінку пропозиції учасника?

 

Відповідь: Пунктом 8 частини 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», зокрема, визначені такі види господарської діяльності як: «надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Станом на 01.10.2015 Кабінет Міністрів України не визначив перелік послуг відповідно до вимог п.8 частини 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Також, пунктом 5 частини 1 статті 1 вказаного Закону, передбачено, що ліцензія – це документ, що надається органом ліцензування, на право провадження суб’єктом господарської діяльності визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді (інформація про наявність ліцензії у такого суб’єкта господарювання вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) або на паперовому носії.

Разом з цим, документацією конкурсних торгів не передбачено надання учасником наявних у нього або суб’єкта господарювання у складі пропозицій конкурсних торгів ліцензії на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації та технічного захисту інформації. Такі ліцензії учасник може надати у складі пропозиції конкурсних торгів, але вирішального значення під час оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників мати не буде.

 

Питання: Пункт 2 розділу 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів та розділ інших вимог та документів, що підтверджують відповідність учасників вимогам додатку 4, не містять посилання на додаток 7 до документації конкурсних торгів. Поясніть призначення цього додатку та вимоги до нього.

 

Відповідь: Відповідно до п.п. 3 п. 1 розділу 5 документації конкурсних торгів додаток №7до документації конкурсних торгів стосується методики оцінки, зокрема критерію оцінки як «Оцінка готовності функціонального програмного забезпечення АІС ЦБД ПН».

Оцінювання замовником готовності функціонального програмного забезпечення АІС ЦБД ПН здійснюється згідно з додатком № 7 до документації конкурсних торгів на підставі конкурсних пропозицій учасників з урахуванням наданих ними презентацій, демонстраційних версій, опису Технічного рішення АІС ЦБД ПН, інших матеріалів конкурсних пропозицій учасників.

Таким чином, додаток № 7 до документації конкурсних торгів учасником не заповнюється та у складі пропозиції конкурсних торгів не подається.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» документи, що не передбачені законодавством для учасників, не подаються ними у складі пропозицій конкурсних торгів.

 

Питання: Що мається на увазі у підпункті 3 розділу 3.12 «Загальні вимоги до режимів функціонування системи». Технічних вимог стосовно того, що система повинна забезпечувати реалізацію централізованої моделі організації обміну інформацією про перенесені абонентські номери без участі АІС ЦБД ПН у процесі встановлення з’єднання між абонентами, маршрутизації голосових викликів, передачі MMS та SМS?

 

Відповідь: Відповідно до висновків Звіту про науково-дослідну роботу «Техніко-економічне обґрунтування впровадження централізованої бази даних перенесених абонентських номерів для реалізації послуг перенесення абонентського номера в Україні» (розробник – ПрАТ “Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури “Діпрозв’язок”), Автоматизована інформаційна система «Централізована база даних перенесених номерів» (далі – АІС ЦБД ПН) не бере участі в оперативному процесі встановлення телефонного з’єднання, передачі SMS або МMS повідомлень. Більш детальну інформацію про висновки Звіту можна отримати на сайті УДЦР www.ucrf.gov.ua. Крім того, згідно з п.2.2 Технічних вимог до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера, затверджених Наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 24.06.2015 № 355 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 872/27317, «здійснення викликів на перенесені абонентські номери забезпечується шляхом використання локальних баз даних (далі – ЛБД) перенесених номерів операторів телекомунікацій з метою отримання відповідного номера маршрутування та інформації, необхідної для встановлення з’єднань із зазначеними абонентськими номерами»; ЦБД ПН використовується для «синхронізація інформації в ЛБД».

 

Питання: Що мається на увазі у підпункті 4 розділу 3.12 «Загальні вимоги до режимів функціонування системи» Технічних вимог стосовно того, що система повинна забезпечувати обслуговування усіх операторів мобільного зв’язку діючих на момент створення системи та збільшення їх кількості без значних технічних змін?

 

Відповідь: До операторів мобільного зв’язку України (на даний час) відносяться: ПрАТ “Київстар”; ПрАТ “МТС Україна”; ТОВ “Астеліт”; ТОВ “ТриМоб”; ТОВ “ІНТЕРТЕЛЕКОМ”; ПрАТ “Телесистеми України”. В майбутньому, поява нових (крім 6 вищенаведених) операторів мобільного зв’язку – користувачів АІС ЦБД ПН, не повинна призводити до необхідності внесення значних технічних змін (можливе внесення доопрацювань виключно в межах щорічної технічної підтримки) в АІС ЦБД ПН.

 

Питання: В розділі 3.12 в останньому підпункті Технічних вимог йде мова про режим online та offline операцій обміну повідомленнями між АІС ЦБД ПН та операторів.  Що мається на увазі під режимом offline операцій обміну повідомленнями між АІС ЦБД ПН та операторів?

 

Відповідь: Режим offline відноситься до web-інтерфейсу користувача АІС ЦБД ПН, режим online – до SOAP/XML-інтерфейсу користувача АІС ЦБД ПН. Згідно з Додатком 3 Документації конкурсних торгів, повинна бути забезпечена можливість для операторів телекомунікацій одержувати оновлену інформацію про перенесені номери в режимі offline з періодичністю 1 (один) раз на годину,  для певних користувачів АІС ЦБД ПН – з періодичністю 1 (один) раз на добу.  При роботі користувачів АІС ЦБД ПН через web-інтерфейс в режимі offline не висуваються жорсткі умови щодо доступності системи або швидкості виконання операцій обміну повідомленнями між АІС ЦБД ПН та користувачем (але спричинена будь-яким можливим фактором недоступність АІС ЦБД ПН не повинна призводити до зменшення або втрати її функціональності).

Нагадуємо, що кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсних торгах: 14 год. 30 хв. 19.10.2015р.

 

Прес-служба Українського державного центру радіочастот

 

Start typing and press Enter to search