НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

                          Р І Ш Е Н Н Я 

                        21.02.2006  N 202

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2006 р.
за N 218/12092

          Про затвердження Граничних тарифів на надання
в користування каналів електрозв’язку операторів
телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче)
становище на ринку цих послуг

     Відповідно до   пункту   2   статті   66    Закону    України
“Про телекомунікації”  Національна  комісія  з питань  регулювання
зв’язку України  В И Р І Ш И Л А

     1. Затвердити  Граничні  тарифи  на  надання  в  користування
каналів електрозв’язку операторів  телекомунікацій,  які  займають
монопольне  (домінуюче)  становище  на  ринку  цих  послуг (далі –
Граничні тарифи), що додаються. 

     2. Граничні тарифи набирають чинність з 01.04.2006. 

     3. Департаменту економіки та фінансів і Юридичному управлінню
забезпечити  державну  реєстрацію  цього  рішення  в  Міністерстві
юстиції України. 

 Голова                                                 О.В.Гайдук 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва                             А.Дашкевич

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв’язку України
21.02.2006  N 202 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2006 р.
за N 218/12092

                         ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
на надання в користування каналів електрозв’язку
операторів телекомунікацій, які займають
монопольне (домінуюче) становище
на ринку цих послуг 

                        Загальні положення 

     1. Граничні      тарифи      застосовуються       операторами
телекомунікацій,  які займають монопольне (домінуюче) становище на
ринку надання в  користування  місцевих,  міжміських,  міжнародних
каналів електрозв’язку та розташовані на території України. 

     2.  Граничні  тарифи  розраховані  без  урахування податку на
додану  вартість  (ПДВ),  який  стягується додатково відповідно до
Закону    України    “Про    податок    на    додану    вартість”.
Затверджені  тарифи є граничні. Оператор телекомунікацій має право
знижувати  їх  рівень  не більше ніж на 40 відсотків, але не менше
ніж експлуатаційні витрати.
{  Текст пункту 2 Загальних положень змінено згідно з ДІ ОВУ N 12,
2006, стор. 207
 } 

     3. Оплата    споживачами    (резидентами)    України   послуг
користування міжнародними цифровими,  аналогово-цифровими каналами
електрозв’язку  проводиться в національній валюті України.  Розмір
оплати імпортної складової  визначається  із  застосуванням  курсу
гривні до іноземної валюти,  що встановлюється Національним банком
України на день виставлення  рахунку.  Розрахунки  зі  споживачами
(нерезидентами України),  а також з Адміністраціями зв’язку СНД та
державами далекого зарубіжжя здійснюються  у  валюті,  обумовленій
відповідним договором. 

     4. Міжнародні    цифрові    та    аналогово-цифрові    канали
електрозв’язку надаються тільки в цілодобове користування. 

     5. Вартість надання в  користування  міжнародного  цифрового,
аналогово-цифрового   каналу   електрозв’язку  отримується  шляхом
підсумку національної та імпортної складових тарифу відповідно  до
розцінок  на  зону  тарифікації,  до якої здійснюється організація
зв’язку. 

     6. Умови розрахунків за надання  в  користування  міжнародних
каналів електрозв’язку такі: 

     6.1)   оплата   української   частини   міжнародного   каналу
в українського оператора телекомунікацій   та  другої   частини  –
в оператора іноземної держави при відповідному порядку замовлення; 

     6.2)  одностороння оплата міжнародного каналу через оператора
телекомунікацій України при замовленні  української  та  іноземної
частин міжнародного каналу в українського оператора; 

     6.3)  одностороння  оплата  через оператора іноземної держави
при  замовленні  української  та  іноземної  частини  міжнародного
каналу в оператора іноземної держави.
Тарифи на  надання   в   користування   міжнародних   каналів
визначають   розмір  оплати  за  українську  частину  міжнародного
каналу,  що включає національну складову (українська територія) та
імпортну  складову,  що становить 50%  оплати територій транзитних
іноземних країн.
При односторонній  оплаті  через  оператора  України загальна
вартість послуги визначається також з урахуванням вартості  другої
частини   міжнародного  каналу  за  цінами,  заявленими  іноземним
оператором. 

     7. У разі,  коли канал замовляється іноземним  споживачем  на
умовах  односторонньої  оплати,  український  оператор  має  право
вимагати підписання споживачем каналу в Україні гарантійного листа
або  додаткової  угоди  щодо  дотримання технічних і технологічних
умов. 

     8. Міжнародні канали електрозв’язку надаються в  користування
споживачам операторами телекомунікацій України разом з операторами
інших держав за наявності технічної можливості. 

     9. Тарифи, установлені для бюджетних організацій, підприємств
і  установ,  застосовуються на підставі довідки фінансових органів
про повне  фінансування  організацій,  підприємств  і  установ  за
рахунок бюджетних коштів. 

     10. При   застосуванні   тарифів  на  міжнародні  цифрові  та
аналогово-цифрові канали електрозв’язку є такий порядок  розподілу
держав світу за тарифними зонами. 

——————————————————————
|                        Тарифні зони                            |
|—————————————————————-|
|       I      |       II      |       III       |       IV      |
|————–+—————+—————–+—————|
|Білорусія     |Австрія        |Бельгія          |Єгипет         |
|————–+—————+—————–+—————|
|Молдова       |Болгарія       |Азербайджан      |США            |
|————–+—————+—————–+—————|
|Польща        |Грузія         |Великобританія   |Ізраїль        |
|————–+—————+—————–+—————|
|Росія         |Казахстан      |Вірменія         |Індія          |
|————–+—————+—————–+—————|
|Румунія       |Латвія         |Греція           |Канада         |
|————–+—————+—————–+—————|
|Словаччина    |Литва          |Данія            |Китай          |
|————–+—————+—————–+—————|
|Угорщина      |Німеччина      |Естонія          |Південна Корея |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |Словенія       |Ірландія         |Сирія          |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |Хорватія       |Іспанія          |Японія         |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |Чехія          |Киргизстан       |               |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |               |Монако           |               |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |               |Нідерланди       |               |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |               |Норвегія         |               |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |               |Таджикистан      |               |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |               |Туреччина        |               |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |               |Туркменістан     |               |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |               |Узбекистан       |               |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |               |Фінляндія        |               |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |               |Франція          |               |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |               |Швейцарія        |               |
|————–+—————+—————–+—————|
|              |               |Швеція           |               |
—————————————————————— 

                         ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
на надання в користування місцевих
каналів електрозв’язку 

——————————————————————
|Но- |По-|     Види послуг та плати      |  Розмір оплати (грн)  |
|мер |зи-|                               |———————–|
|ста-|ція|                               |   для   |  для   |для |
|тті |   |                               |бюджетних|операто-|на- |
|    |   |                               | підпри- |  рів   |се- |
|    |   |                               | ємств,  |телеко- |лен-|
|    |   |                               | установ |муніка- |ня  |
|    |   |                               |   та    | цій,   |    |
|    |   |                               |організа-|провай- |    |
|    |   |                               |   цій   |дерів,  |    |
|    |   |                               |         |юридич- |    |
|    |   |                               |         |них осіб|    |
|    |   |                               |         | (крім  |    |
|    |   |                               |         |бюджет- |    |
|    |   |                               |         |  них)  |    |
|—-+—+——————————-+———+——–+—-|
| 1  | 2 |               3               |    4    |   5    | 6  |
|—-+—+——————————-+———————–|
|    |   |Плата за організацію та        |                       |
|    |   |включення каналу               |                       |
|    |   |безпосереднього зв’язку        |                       |
|    |   |(одноразово)                   |                       |
|—-+—+——————————-+———————–|
| 1  | 1 |Підготовка, уключення цифрового| 666-67  | 666-67 | х  |
|    |   |каналу в межах міста, району   |         |        |    |
|    |   |Примітка. Організація          |         |        |    |
|    |   |з’єднувальної лінії від АТС до |         |        |    |
|    |   |користувача проводиться за     |         |        |    |
|    |   |рахунок користувача            |         |        |    |
|    |—+——————————-+———————–|
|    | 2 |Однієї пари проводів або одного|        666-67         |
|    |   |аналогового каналу в цифрових  |                       |
|    |   |системах передавання даних для |                       |
|    |   |організації безпосереднього    |                       |
|    |   |зв’язку між двома кінцевими    |                       |
|    |   |пунктами                       |                       |
|    |—+——————————-+———————–|
|    | 3 |Зміна швидкості цифрового      |         41-67         |
|    |   |каналу на прохання абонента    |                       |
|    |—+——————————-+———————–|
|    | 4 |За перенесення і повторне      |     у розмірі 25%     |
|    |   |включення цифрового каналу     |від тарифу, зазначеного|
|    |   |                               |   в поз. 1 ст. 1      |
|—-+—+——————————-+———————–|
|    |   |Плата за користування          |                       |
|    |   |безпосереднім зв’язком, каналом|                       |
|    |   |(за місяць)                    |                       |
|—-+—+——————————-+———————–|
| 2  |   |Однією парою проводів для      |         |       |     |
|    |   |організації безпосереднього    |         |       |     |
|    |   |зв’язку між двома кінцевими    |         |       |     |
|    |   |пунктами та бронювання їх      |         |       |     |
|    |—+——————————-+———+——-+—–|
|    | 5 |у зоні дії однієї АТС          |   8-00  | 30-00 | 5-83|
|    |—+——————————-+———+——-+—–|
|    | 6 |у зоні дії різних АТС          |  21-00  | 75-00 |14-17|
|    |—+——————————-+———+——-+—–|
|    | 7 |Одним аналоговим каналом у     |  55-00  |180-00 |33-33|
|    |   |цифрових системах передавання  |         |       |     |
|    |   |для організації безпосереднього|         |       |     |
|    |   |зв’язку між двома кінцевими    |         |       |     |
|    |   |пунктами та бронювання їх      |         |       |     |
|    |—+——————————-+———————–|
|    |   |Примітки:                      |                       |
|    |   |1. У сільській місцевості,     |                       |
|    |   |селищах міського типу (крім    |                       |
|    |   |райцентрів) застосовується     |                       |
|    |   |коефіцієнт зменшення           |                       |
|    |   |(Кзм) = 0,5 (до поз. 6, 7 ст.2)|                       |
|    |   |2. При встановленні телефону   |                       |
|    |   |абоненту з задіянням каналу    |                       |
|    |   |(безпосереднього зв’язку)      |                       |
|    |   |та підключенням за спареною    |                       |
|    |   |схемою з кожного абонента      |                       |
|    |   |стягується плата в розмірі 80% |                       |
|    |   |тарифу згідно з графами 4, 5, 6|                       |
|    |   |(поз. 5-7 ст. 2)               |                       |
|    |   |3. При встановленні телефону   |                       |
|    |   |із задіянням каналу            |                       |
|    |   |(безпосереднього зв’язку)      |                       |
|    |   |різним абонентам та            |                       |
|    |   |підключенням за паралельною    |                       |
|    |   |схемою з кожного абонента      |                       |
|    |   |стягується плата в розмірі 60% |                       |
|    |   |тарифу згідно з графами 4, 5, 6|                       |
|    |   |(поз. 5-7 ст. 2)               |                       |
|    |—+——————————-+———————–|
|    |   |Одним цифровим каналом зі      |                       |
|    |   |швидкістю:                     |                       |
|    |—+——————————-+———————–|
|    | 8 |64 Кбіт/с                      |108-00 | 180-00  |  х  |
|    |—+——————————-+——-+———+—–|
|    | 9 |128 Кбіт/с                     |216-00 | 360- 00 |  х  |
|    |—+——————————-+——-+———+—–|
|    |10 |256 Кбіт/с                     |324-00 | 540-00  |  х  |
|    |—+——————————-+——-+———+—–|
|    |11 |512 Кбіт/с                     |432-00 | 720-00  |  х  |
|    |—+——————————-+——-+———+—–|
|    |12 |1024 Кбіт/с                    |540-00 | 900-00  |  х  |
|    |—+——————————-+——-+———+—–|
|    |13 |2048 Кбіт/с                    |648-00 | 1080-00 |  х  |
—————————————————————— 

                         ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
на надання в користування міжміських каналів
електрозв’язку в межах України 

——————————————————————
|Но- |По-|     Види послуг та плати     |     Для операторів     |
|мер |зи-|                              |    телекомунікацій,    |
|ста-|ція|                              | провайдерів, юридичних |
|тті |   |                              |          осіб          |
|    |   |                              |————————|
|    |   |                              |  Розмір оплати (грн)   |
|—-+—+——————————+————————|
| 1  | 2 |              3               |           4            |
|—-+—+——————————+————————|
|    |   |Плата за організацію та       |                        |
|    |   |включення каналу              |                        |
|—-+—+——————————+————————|
| 3  |14 |Підготовка, включення         |         666-67         |
|    |   |цифрового каналу зі швидкістю |                        |
|    |   |від 64 Кбіт/с до 2048 Кбіт/с  |                        |
|    |   |(за кожний кінцевий пункт),   |                        |
|    |   |одноразово                    |                        |
|—-+—+——————————+————————|
| 4  |15 |Зміна швидкості цифрового     |          41-67         |
|    |   |каналу зі швидкістю від       |                        |
|    |   |64 Кбіт/с до 2048 Кбіт/с на   |                        |
|    |   |прохання абонента             |                        |
|—-+—+——————————+————————|
|    |   |Плата за надання в            |    За кожні 100 км     |
|    |   |користування                  |————————|
|    |   |                              | Зонової    |Магістраль-|
|    |   |                              | мережі     |ної мережі |
|    |   |                              | (у межах   |(у межах   |
|    |   |                              | області)   | України)  |
|    |   |                              |————+———–|
|    |   |                              |  за  |ціло-|  за  |ці- |
|    |   |                              |кожну |добо-|кожну |ло- |
|    |   |                              |повну |во за|повну |до- |
|    |   |                              |хвили-|повну|хвили-|бово|
|    |   |                              | ну   |годи-| ну   |за  |
|    |   |                              |      | ну  |      |пов-|
|    |   |                              |      |     |      |ну  |
|    |   |                              |      |     |      |го- |
|    |   |                              |      |     |      |ди- |
|    |   |                              |      |     |      |ну  |
|—-+—+——————————+——+—–+——+—-|
| 1  | 2 |              3               |  4   |  5  |  6   | 7  |
|—-+—+——————————+——+—–+——+—-|
| 5  |   |Аналогового каналу            |      |     |      |    |
|    |   |(смуга частот 0,3-3,4 кГц):   |      |     |      |    |
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |16 |для телефонного зв’язку       |0-0166|0-33 |0-0067|0-13|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |17 |для передавання даних         |0-0300|0-60 |0-0150|0-30|
|    |—+——————————+————————|
|    |   |Цифрового каналу зі швидкістю:|                        |
|    |—+——————————+————————|
|    |18 |64 Кбіт/с                     |0-0520|1-04 |0-0400|0-80|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |19 |128 Кбіт/с                    |0-0600|1-20 |0-0460|0-92|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |20 |192 Кбіт/с                    |0-0685|1-37 |0-0525|1-05|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |21 |256 Кбіт/с                    |0-0765|1-53 |0-0590|1-18|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |22 |320 Кбіт/с                    |0-0865|1-73 |0-0665|1-33|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |23 |384 Кбіт/с                    |0-0960|1-92 |0-0740|1-48|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |24 |448 Кбіт/с                    |0-1065|2-13 |0-0820|1-64|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |25 |512 Кбіт/с                    |0-1175|2-35 |0-0905|1-81|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |26 |576 Кбіт/с                    |0-1285|2-57 |0-0990|1-98|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |27 |640 Кбіт/с                    |0-1410|2-82 |0-1085|2-17|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |28 |704 Кбіт/с                    |0-1535|3-07 |0-1180|2-36|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |29 |768 Кбіт/с                    |0-1665|3-33 |0-1280|2-56|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |30 |832 Кбіт/с                    |0-1800|3-60 |0-1385|2-77|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |31 |896 Кбіт/с                    |0-1935|3-87 |0-1490|2-98|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |32 |960 Кбіт/с                    |0-2085|4-17 |0-1605|3-21|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |33 |1024 Кбіт/с                   |0-2235|4-47 |0-1720|3-44|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |34 |1088 Кбіт/с                   |0-2365|4-73 |0-1820|3-64|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |35 |1152 Кбіт/с                   |0-2495|4-99 |0-1920|3-84|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |36 |1216 Кбіт/с                   |0-2625|5-25 |0-2020|4-04|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |37 |1280 Кбіт/с                   |0-2755|5-51 |0-2120|4-24|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |38 |1344 Кбіт/с                   |0-2885|5-77 |0-2220|4-44|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |39 |1408 Кбіт/с                   |0-2990|5-98 |0-2300|4-60|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |40 |1472 Кбіт/с                   |0-3095|6-19 |0-2380|4-76|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |41 |1536 Кбіт/с                   |0-3200|6-40 |0-2460|4-92|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |42 |1600 Кбіт/с                   |0-3300|6-60 |0-2540|5-08|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |43 |1664 Кбіт/с                   |0-3405|6-81 |0-2620|5-24|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |44 |1728 Кбіт/с                   |0-3485|6-97 |0-2680|5-36|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |45 |1792 Кбіт/с                   |0-3560|7-12 |0-2740|5-48|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |46 |1856 Кбіт/с                   |0-3640|7-28 |0-2800|5-60|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |47 |1920 Кбіт/с                   |0-3690|7-38 |0-2840|5-68|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |48 |2048 Кбіт/с                   |0-3745|7-49 |0-2880|5-76|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |   |Примітка. На магістральній    |      |     |      |    |
|    |   |мережі при наданні в          |      |     |      |    |
|    |   |користування цифрових каналів |      |     |      |    |
|    |   |зі швидкістю 2048 Кбіт/с між  |      |     |      |    |
|    |   |двома кінцевими пунктами      |      |     |      |    |
|    |   |одного напрямку до тарифів,   |      |     |      |    |
|    |   |зазначених у поз. 48 ст. 5,   |      |     |      |    |
|    |   |застосовується коефіцієнт     |      |     |      |    |
|    |   |зменшення (Кзм) для 2 – 4     |      |     |      |    |
|    |   |каналів – 0,9; для 5 – 9      |      |     |      |    |
|    |   |каналів Кзм=0,8; для 10 – 19  |      |     |      |    |
|    |   |Кзм=0,75; для 20 і більше     |      |     |      |    |
|    |   |каналів Кзм=0,5               |      |     |      |    |
|—-+—+——————————+————————|
| 6  |   |Аналогового каналу в цифрових |                        |
|    |   |системах передавання або      |                        |
|    |   |цифрового в аналогових лініях |                        |
|    |   |передавання:                  |                        |
|    |—+——————————+————————|
|    |49 |для телефонного зв’язку       |0-020 |0-40 |0-010 |0-20|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |50 |для передавання даних         |0-030 |0-60 |0-015 |0-30|
|    |—+——————————+————————|
|    |   |Комбінованого                 |                        |
|    |   |аналогово-цифрового каналу:   |                        |
|    |—+——————————+————————|
|    |51 |для телефонного зв’язку       |0-020 |0-40 |0-010 |0-20|
|    |—+——————————+——+—–+——+—-|
|    |52 |для передавання даних         |0-030 |0-60 |0-015 |0-30|
|—-+—+——————————+————————|
|    |   |Примітки:                     |                        |
|    |   |1. Для бюджетних              |                        |
|    |   |організацій застосовується    |                        |
|    |   |коефіцієнт зменшення          |                        |
|    |   |(Кзм)=0,45 до поз. 14 ст. 3;  |                        |
|    |   |поз. 15 ст. 4; поз. 16-48     |                        |
|    |   |ст. 5; поз. 49-52 ст. 6       |                        |
|    |   |2. Тарифи, передбачені поз.   |                        |
|    |   |16-48 ст. 5; поз. 49-52 ст. 6,|                        |
|    |   |установлені для надання в     |                        |
|    |   |користування каналів          |                        |
|    |   |електрозв’язку довжиною       |                        |
|    |   |до 500 км включно             |                        |
|    |   |3. При застосуванні           |                        |
|    |   |тарифів з одиницею тарифікації|                        |
|    |   |100 км за одиницю часу згідно |                        |
|    |   |з поз. 16-48 ст. 5 довжина    |                        |
|    |   |каналів менше ніж 100 км (у   |                        |
|    |   |межах області менше ніж 50 км)|                        |
|    |   |округляється до повних 100 км |                        |
|    |   |(у межах області до повних    |                        |
|    |   |50 км), понад 100 км (у межах |                        |
|    |   |області понад 50 км) – до     |                        |
|    |   |найближчої величини, кратної  |                        |
|    |   |50 км                         |                        |
|    |   |4. При застосуванні           |                        |
|    |   |тарифів з одиницею            |                        |
|    |   |тарифікації 100 км за         |                        |
|    |   |одиницю часу згідно з         |                        |
|    |   |поз. 16-17 ст. 5,             |                        |
|    |   |поз. 49-52 ст. 6              |                        |
|    |   |довжина каналів менше         |                        |
|    |   |ніж 100 км округляється       |                        |
|    |   |до повних 100 км, понад       |                        |
|    |   |100 км – до найближчої        |                        |
|    |   |величини, кратної 50 км       |                        |
|    |   |5. Відстань між               |                        |
|    |   |кінцевими пунктами            |                        |
|    |   |визначається прямою           |                        |
|    |   |лінією (поз. 16-48            |                        |
|    |   |ст. 5; поз. 49-52 ст. 6)      |                        |
—————————————————————— 

                         ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
на надання в користування міжнародних
цифрових каналів електрозв’язку
(для резидентів та нерезидентів) 

—————————————————————————————————-
|Но- |По-|   Види послуг та   |                     Розмір оплати (за місяць)                      |
|мер |зи-|       плати        |——————————————————————–|
|ста-|ція|                    |   національна складова тарифу      |   імпортна складова тарифу    |
|тті |   |                    |————————————+——————————-|
|    |   |                    |  для резидентів  |для нерезидентів |для резидентів і нерезидентів  |
|    |   |                    |  України, грн    | України, дол.   |        України, дол. США      |
|    |   |                    |                  |     США         |                               |
|    |   |                    |——————+—————–|                               |
|    |   |                    |місцева |міжміська|місцева|міжміська|                               |
|    |   |                    | мережа | ділянка |мережа | ділянка |                               |
|    |   |                    |        |(за кожні|       |(за кожні|                               |
|    |   |                    |        | 100 км) |       | 100 км) |                               |
|—-+—+——————–+——–+———+——-+———+——————————-|
| 1  | 2 |         3          |   4    |    5    |   6   |    7    |  8   |  9   |   10   |   11   |
|—-+—+——————–+——————+—————–+——————————-|
| 7  |53 |Плата за організацію|     5105-00      |    1011-00      |                               |
|    |   |та включення        |                  |                 |                               |
|    |   |цифрового каналу    |                  |                 |                               |
|    |   |(одноразово)        |                  |                 |                               |
|—-+—+——————–+——————+—————–+——————————-|
| 8  |   |Плата за надання в  |                  |                 |         Тарифні зони          |
|    |   |користування        |                  |                 |——————————-|
|    |   |цифрового каналу зі |                  |                 |  I   |   II  |  III  |  IV    |
|    |   |швидкістю за        |                  |                 |      |       |       |        |
|    |   |(місяць):           |                  |                 |      |       |       |        |
|    |—+——————–+——————+—————–+——+——-+——-+——–|
|    |54 |     64 Кбіт/с      | 180-00 | 642-00  | 36-00 | 127-00  |  –   |360-00 |720-00 |1440-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |55 |     128 Кбіт/с     | 360-00 | 739-00  | 71-00 | 146-00  |  –   |410-00 |820-00 |1640-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |56 |     192 Кбіт/с     | 450-00 | 843-00  | 89-00 | 167-00  |  –   |470-00 |940-00 |1880-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |57 |     256 Кбіт/с     | 540-00 | 948-00  |107-00 | 188-00  |  –   |530-00 |1060-00|2120-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |58 |     320 Кбіт/с     | 585-00 | 1068-00 |116-00 | 211-00  |  –   |590-00 |1180-00|2360-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |59 |     384 Кбіт/с     | 630-00 | 1188-00 |125-00 | 235-00  |  –   |660-00 |1320-00|2640-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |60 |     448 Кбіт/с     | 675-00 | 1317-00 |134-00 | 261-00  |  –   |730-00 |1460-00|2920-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |61 |     512 Кбіт/с     | 720-00 | 1453-00 |143-00 | 288-00  |  –   |810-00 |1620-00|3240-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |62 |     576 Кбіт/с     | 742-50 | 1590-00 |147-00 | 315-00  |  –   |890-00 |1780-00|3560-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |63 |     640 Кбіт/с     | 765-00 | 1743-00 |151-00 | 345-00  |  –   |970-00 |1940-00|3880-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |64 |     704 Кбіт/с     | 787-50 | 1895-00 |156-00 | 375-00  |  –   |1050-00|2100-00|4200-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |65 |     768 Кбіт/с     | 810-00 | 2056-00 |160-00 | 407-00  |  –   |1140-00|2280-00|4560-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |66 |     832 Кбіт/с     | 832-50 | 2224-00 |165-00 | 440-00  |  –   |1230-00|2460-00|4920-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |67 |     896 Кбіт/с     | 855-00 | 2393-00 |169-00 | 474-00  |  –   |1330-00|2660-00|5320-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |68 |     960 Кбіт/с     | 877-50 | 2578-00 |174-00 | 510-00  |  –   |1430-00|2860-00|5720-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |69 |    1024 Кбіт/с     | 900-00 | 2762-00 |178-00 | 547-00  |  –   |1530-00|3060-00|6120-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |70 |    1088 Кбіт/с     | 912-00 | 2923-00 |181-00 | 579-00  |  –   |1620-00|3240-00|6480-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |71 |    1152 Кбіт/с     | 924-00 | 3084-00 |183-00 | 611-00  |  –   |1710-00|3420-00|6840-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |72 |    1216 Кбіт/с     | 936-00 | 3244-00 |185-00 | 642-00  |  –   |1800-00|3600-00|7200-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |73 |    1280 Кбіт/с     | 948-00 | 3405-00 |188-00 | 674-00  |  –   |1890-00|3780-00|7560-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |74 |    1344 Кбіт/с     | 960-00 | 3565-00 |190-00 | 706-00  |  –   |1980-00|3960-00|7920-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |75 |    1408 Кбіт/с     | 972-00 | 3694-00 |192-00 | 731-00  |  –   |2050-00|4100-00|8200-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |76 |    1472 Кбіт/с     | 984-00 | 3822-00 |195-00 | 757-00  |  –   |2120-00|4240-00|8480-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |77 |    1536 Кбіт/с     | 996-00 | 3951-00 |197-00 | 782-00  |  –   |2190-00|4380-00|8760-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |78 |    1600 Кбіт/с     |1008-00 | 4079-00 |200-00 | 808-00  |  –   |2260-00|4520-00|9040-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |79 |    1664 Кбіт/с     |1020-00 | 4208-00 |202-00 | 833-00  |  –   |2330-00|4660-00|9320-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |80 |    1728 Кбіт/с     |1032-00 | 4304-00 |204-00 | 852-00  |  –   |2390-00|4780-00|9560-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |81 |    1792 Кбіт/с     |1044-00 | 4400-00 |207-00 | 871-00  |  –   |2440-00|4880-00|9760-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |82 |    1856 Кбіт/с     |1056-00 | 4497-00 |209-00 | 890-00  |  –   |2490-00|4980-00|9960-00 |
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |83 |    1920 Кбіт/с     |1068-00 | 4561-00 |211-00 | 903-00  |  –   |2530-00|5060-00|10120-00|
|    |—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |84 |    2048 Кбіт/с     |1080-00 | 4625-00 |214-00 | 916-00  |  –   |2560-00|5120-00|10240-00|
|—-+—+——————–+——–+———+——-+———+——+——-+——-+——–|
|    |   |Примітки:           |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |1. Довжина          |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |каналу менше ніж    |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |100 км округляється |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |до повних 100 км,   |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |понад 100 км – до   |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |найближчої величини,|        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |кратної 50 км (ст.8)|        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |2. Вартість між     |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |кінцевими пунктами  |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |визначається прямою |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |лінією (ст. 8)      |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |3. Організація      |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |з’єднувальної лінії |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |від АТС до          |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |користувача         |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |проводиться за      |        |         |       |         |      |       |       |        |
|    |   |рахунок користувача |        |         |       |         |      |       |       |        |
—————————————————————————————————- 

                         ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
на надання в користування міжнародних
аналогово-цифрових каналів електрозв’язку
(для резидентів та нерезидентів) 

—————————————————————————
|Но-  |Но-|          Вид послуги        |          Розмір оплати          |
|мер  |мер|                             |———————————|
|стат-|по-|                             |для резидентів|  для нерезидентів|
|ті   |зи-|                             | України, грн |України, дол. США |
|     |ції|                             |              |                  |
|—–+—+—————————–+————–+——————|
|  1  | 2 |               3             |      4       |         5        |
|—–+—+—————————–+————–+——————|
|  9  | 85|Плата за організацію та      |    666-67    |       132-00     |
|     |   |включення аналогово-цифрового|              |                  |
|     |   |каналу (одноразово) без      |              |                  |
|     |   |вартості місцевого подовження|              |                  |
————————————————————————— 

——————————————————————————————-
|Но-  |Но-|   Вид послуги    |                       Розмір оплати                        |
|мер  |мер|                  |————————————————————|
|стат-|по-|                  |національна складова тарифу |   імпортна складова тарифу    |
|ті   |зи-|                  |—————————-+——————————-|
|     |ції|                  |     для     |     для      | для резидентів і нерезидентів |
|     |   |                  | резидентів  | нерезидентів |       України, дол. США       |
|     |   |                  |України, грн |   України,   |                               |
|     |   |                  |             |   дол. США   |                               |
|     |   |                  |————-+————–|                               |
|     |   |                  |  міжміська  |  міжміська   |                               |
|     |   |                  |   ділянка   |   ділянка    |                               |
|—–+—+——————+————-+————–+——————————-|
|  1  | 2 |        3         |      4      |      5       |               6               |
|—–+—+——————+————-+————–+——————————-|
| 10  | 86|Плата за надання в|   4131-00   |    818-00    |         Тарифні зони          |
|     |   |користування      |             |              |——————————-|
|     |   |аналогово-        |             |              |    I    |   II   |   III-IV   |
|     |   |цифрового каналу  |             |              |———+——–+————|
|     |   |(за місяць)       |             |              |    –    | 135-00 |   270-00   |
|     |   |без вартості      |             |              |         |        |            |
|     |   |місцевого         |             |              |         |        |            |
|     |   |подовження        |             |              |         |        |            |
——————————————————————————————- 

     Примітка. Для  бюджетних установ,  організацій та підприємств
застосовується   коефіцієнт   зменшення   Кзм.=0,45   до   розміру
національної    складової   щомісячної   плати   за   користування
аналогово-цифровим каналом (поз. 10 ст. 86). 

 Заступник директора департаменту                   А.В.Мандрікіна

Start typing and press Enter to search