НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

                          Р І Ш Е Н Н Я 

                        08.12.2005  N 150

          Про покладення на УДЦР обов’язків з підготовки
висновків про виділення номерного ресурсу

     З метою  вдосконалення  підготовки  висновків  щодо виділення
номерного  ресурсу,   Національна  комісія  з  питань  регулювання
зв’язку України В И Р І Ш И Л А:

     1. Покласти виконання  обов’язків з підготовки  висновків про
виділення   номерного  ресурсу   на  Український  державний  центр
радіочастот,  зокрема щодо ведення  та адміністрування бази даних,
проведення   аналізу   щодо    використання   номерного   ресурсу,
відповідності  обладнання  технічним  вимогам  тощо,  на  підставі
договірних стосунків з операторами телекомунікацій.

     2. Українському   державному    центру   радіочастот   внести
відповідні зміни до Статуту та штатного розкладу.

     3. Департаменту телекомунікацій з урахуванням діяльності УДЦР
підготувати нові редакції Тимчасової інструкції про порядок видачі
НКРЗ дозволів  на використання  номерного  ресурсу ТМЗК України та
Тимчасової  інструкції   про  порядок  видачі   НКРЗ  дозволів  на
використання кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7.

Голова                                                  О. Гайдук

Start typing and press Enter to search