Сфера телекомунікацій, як зазначає начальник Українського державного центру радіочастот Павло Слободянюк, завжди вимагає високого рівня освіти й нових, сучасних форм і методів навчання фахівців. Це зумовлено все більшим включенням людей у процеси, де необхідна ґрунтовна вузькопрофесійна освіченість, а також потребою в постійному підвищенні кваліфікації працівників.

Саме тому турбота про вдосконалення кваліфікації працівників завжди була, є і буде знаходитися в центрі уваги керівництва підприємства. Адже від цього залежатиме надання якісних телекомунікаційних послуг користувачам.

Систему навчання, яку впроваджено в УДЦР, створено колективом управління науково-методичного забезпечення на основі сучасних технологій. Найбільш ефективними вважаються очне та дистанційне комп’ютерне тестування, відеоконференцзв’язок. Фахівці цього управління, а також відділу кадрів розробили комплекс тестових завдань для оцінки рівня професійних знань за 25 навчальними темами. Тематика охоплює не тільки питання технічної політики, регулювання та управління в сфері телекомунікацій та інформаційних технологій, але й передбачає виконання практичних завдань, що належать до компетенції як керівного складу так і працівників.

Відповідально ставляться в УДЦР й до підвищення професійного рівня фахівців у відповідних вищих закладах освіти, на спеціалізованих курсах та тематичних семінарах. Тільки протягом 2013 року, наприклад, кваліфікацію підвищили 133 працівника підприємства.

Характеризуючи цей напрямок діяльності, начальник УДЦР Павло Слободянюк назвав його актуальним і вкрай важливим.

— Перевагами такої системи навчання, — наголосив він, — є високий рівень її віддачі, зручність та ефективність оцінювання засвоєних знань. Вони ж, у свою чергу, трансформуватимуться у певні уміння й навички.

А от на питання, яким буде кінцевий результат, об’єктивну відповідь дадуть наші вимогливі користувачі телекомунікаційних послуг.

Start typing and press Enter to search