У зв‘язку із численними зверненнями громадян з питаннями про введення в експлуатацію узагальненої бази даних кодів ІМЕІ мобільних телефонів, нагадуємо, що забезпечення функціонування Автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів на території України (далі – ІСОМТ) здійснюється УДЦР відповідно до наказу Національної комісії з питань регулювання зв‘язку України від 29.05.2009 № 98-нк “Про введення в експлуатацію узагальненої бази кодів-ІМЕІ мобільних терміналів”.

 

Порядок функціонування програмно-технічного комплексу ІСОМТ визначається наказом ДП „Український державний центр радіочастот” від 29.05.2009 № 226 “Про введення системи ІСОМТ в промислову експлуатацію”.

 

Захист інформації в ІСОМТ забезпечується відповідно до вимог нормативних документів, що підтверджується сертифікатом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Start typing and press Enter to search