Аудиторською групою органу з сертифікації систем управління якістю ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничій центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» здійснено обов’язковий наглядовий аудит сертифікованої системи управління якістю УДЦР на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009  «Системи управління якістю. Вимоги”.

Зовнішнім аудитом були охоплені практично усі процеси системи управління якістю підприємства.

Голова аудиторської комісії  відмітив, що політика якості, яку задекларувало керівництво УДЦР, успішно реалізується й відповідає сучасній системі якості.

Зокрема, зазначено, що на підприємстві удосконалюються процеси автоматизації, проводиться робота з підвищення кваліфікації персоналу, забезпечення його сучасним обладнанням та програмним забезпеченням. Значну увагу приділяється  створенню умов ефективної праці фахівців підприємства.

За результатами зовнішнього аудиту, комісія підтвердила відповідність функціонування системи управління якістю ДП «Український державний центр радіочастот» встановленим вимогам та зробила висновок: підтвердити дію сертифікатів відповідності № UA 2.002.09436-15 від 10.12.2015 в  Державній системі сертифікації та видати сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 в системі сертифікації ОС ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ на термін дії  до 15.09.2018 року.

 

Прес-служба Українського державного центру радіочастот

 

Start typing and press Enter to search