Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, винесла на громадське обговорення проект Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж.

Документ, у розробці якого брав участь й Український державний центр радіочастот, спрямований на створення умов для забезпечення впровадження ефективного державного контролю технічними засобами за дотриманням операторами телекомунікацій вимог законодавства про телекомунікації.

Положення розроблене відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, інших нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів у сфері телекомунікацій.

Документ має встановлювати порядок вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж, а саме: якості послуг, порядку маршрутизації трафіку, технічних параметрів, використання номерного ресурсу, функціонування взаємоз’єднання мереж, правильність відображення автоматизованою системою розрахунків (білінговою системою) часових характеристик / об’єму прийнятих чи переданих даних під час надання телекомунікаційних послуг тощо.

Прийняття Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж сприятиме ефективному функціонуванню конкурентного ринку послуг зв’язку та покращенню їхньої якості в інтересах споживачів.

Документ оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

Start typing and press Enter to search