18 лютого рішення НКРЗ від 21.10.2010 № 475 «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України» зареєстроване в Міністерстві юстиції України за № 205/18943.

 

Нормативно-правовий акт розроблено відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, рекомендацій Європейської конференції адміністрацій зв’язку (CEPT) та з урахуванням пропозицій Ліги радіоаматорів України.

 

Регламент визначає особливості користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами, зокрема, порядок отримання дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції, вимоги щодо здійснення проведення аматорського радіозв’язку, особливості ввезення аматорських радіостанцій в Україну.

 

Операторів аматорських радіостанцій класифіковано наступним чином:

 

 

  • перша – відповідає вищій кваліфікації;

 

  • друга – відповідає загальній кваліфікації;

 

  • третя – відповідає кваліфікації радіоаматора-початківця.

 

 

Радіоаматори можуть отримувати документи міжнародного зразка, а саме: радіоаматорську ліцензію або дозвіл СЕPT (дозвільний документ СЕРТ), гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат HAREC) та екзаменаційний сертифікат радіоаматора – початківця (сертифікат NOVICE).

 

В надзвичайних ситуаціях та операціях із надання допомоги постраждалим від катастроф, стихійних лих оператори аматорських радіостанцій можуть бути залучені до організації радіозв’язку. Для налагодження екстреної роботи радіоаматори використовують частоти 3649,0 кГц, 7090,0 кГц, 14292,0 кГц в рамках радіоаматорської аварійної служби.

 

 

Додаткова інформація

 

Аматорський радіозв’язок – це багатогранне технічне хобі, яке дозволяє радіозв’язківцю самореалізовуватися, самовдосконалюватися та проводити технічні дослідження у виділених для цього діапазонах частот. Термін «аматор» не відображає кваліфікацію учасників зв’язку, а, перш за все, вказує, що цей зв’язок не може бути використано в комерційних цілях.

 

Аматорська та аматорська супутникова радіослужби в Україні призначені для реалізації наступних цілей:

 

 

  • створення необхідних умов для самореалізації громадян у сфері радіоаматорства;

 

  • підвищення навиків радіоаматорів по встановленню радіозв’язку та передачі інформації для використання можливостей аматорського радіозв’язку;

 

  • проведення експериментальних, спортивних та інших видів радіозв’язку між радіоаматорами, вивчення особливостей розповсюдження радіохвиль у виділених для аматорського радіозв’язку смугах радіочастот;

 

  • розвиток технічної творчості дітей та молоді, підвищення рівня загальноосвітніх і технічних знань населення; соціальної реабілітації громадян з обмеженими можливостями;

 

 • створення та вдосконалення технічних засобів радіозв’язку, нових видів зв’язку.

Start typing and press Enter to search