Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики затвердив національні стандарти України та скасував нормативні документи.

 

Так, 1 квітня 2008 року набуває чинності національний стандарт України

 

 

  • ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT). На заміну ДСТУ 1.1-2001 (в частині розділів 14-19) та ДСТУ 2462-94.

 

 

1 жовтня 2009 року набувають чинності такі національні стандарти України:

 

 

  • ДСТУ ІЕС 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDT);

 

  • ДСТУ CISPR 11:2007 Електромагнітна сумісність. Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання (CISPR 11:2004, IDT).

 

 

1 січня 2010 року набувають чинності такі національні стандарти України:

 

 

  • ДСТУ EN 50400:2007 Радіостанції систем з радіодоступом базові. Вимоги до базових граничних або контрольних рівнів радіочастотних електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц, пов’язаних з дією цих полів на широкий загал під час уведення радіостанцій в експлуатацію (EN 50400:2006, IDT);

 

  • ДСТУ EN 50401:2007 Радіостанції систем з радіодоступом базові. Підтвердження відповідності базовим граничним або контрольним рівням радіочастотних електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц, пов’язаних з дією цих полів на широкий загал під час уведення радіостанцій в експлуатацію (EN 50401:2006, IDT);

 

  • ДСТУ 4893:2007 Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 406:2003, MOD).

 

 

Всі стандарти вводяться вперше.

 

Також з 1 квітня 2008 року скасовується чинність таких нормативних документів:

 

 

  • ДСТУ 1.1-2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення понять в частині розділів 14-19;

 

  • ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.

 

 

Джерело: „ДК-Зв‘язок”

Start typing and press Enter to search