Постанови

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067

Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077

Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

Постанова КМУ від 27.01.2016 № 96

Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова від 03.10.2012 № 899

Про порядок здійснення витрат суб`єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку

Постанова від 05.09.2012 № 838

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова від 21.05.2012 № 450

Положення про митні декларації

Постанова від 21.05.2012 № 436

Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Постанова від 11.04.2012 № 295

Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг

Постанова від 28.07.2010 № 664

Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж

Постанова від 24.06.2009 № 679

Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання

Постанова від 05.03.2009 № 270

Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку

Постанова від 26.04.2007 № 669

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів і мереж мовлення, а також телемереж

Постанова вiд 09.06.2006 № 815

Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України

Постанова вiд 22.02.2006 № 200

Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Постанова від 15.12.2005 № 1208

Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

Постанова вiд 22.11.2005 № 1104

Питання розподілу смуг радіочастот України

Постанова вiд 16.06.2004 N 773

Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії

Постанова вiд 11.07.2001 № 818

Про Порядок надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні

Постанова від 27.01.1995 № 57

Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України

Розпорядження

Розпорядження від 22.02.2012 № 95-р

Про віднесення державного підприємства “Український державний центр радіочастот” до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Розпорядження від 15.09.2010 № 1850-р

Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Розпорядження вiд 07.06.2006 № 316-р

Про схвалення Концепції розвитку телекомунікацій в Україні

Декрети

Start typing and press Enter to search