Як повідомляється на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, НКРЗІ своїм рішенням затвердила Порядок надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв і визнала такими, що втратили чинність, попередні рішення стосовно даного напрямку державного регулювання.

Проект документу визначає порядок надання ДП «Український державний центр радіочастот» висновків щодо електромагнітної сумісності РЕЗ та ВП, а також надання, продовження дії, переоформлення, видачу дублікатів та анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП тощо.

Порядок також встановлює форми заяв на отримання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію для різних радіотехнологій (стандартів зв’язку), форми бланків і зміст висновку щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію. Додатково визначається перелік РЕЗ стаціонарного розташування, для яких не потрібно оформлення висновку щодо електромагнітної сумісності й параметри встановлення цього РЕЗ.

Із прийняттям цього регуляторного акта буде удосконалено порядок надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію, а користувачі РЧР вочевидь відчують зменшення часу і витрат, необхідних для оформлення документів на висновки щодо ЕМС деяких типів РЕЗ, якщо умови їхнього встановлення відповідатимуть визначеним цим регуляторним актом. Таким чином, ринок вперше одержить більш однозначні, зрозумілі та прозорі правила отримання дозволів, а процедура їхньої видачі буде спрощеною.

Слід відзначити, що даний регуляторний акт розроблено на заміну зареєстрованим у Міністерстві юстиції України рішенням НКРЗ від 12.08.2005 № 46 «Про затвердження Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів» і від 13.01.2011 № 8 «Про затвердження Змін до Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів», які відповідно втратять чинність.

Рішення НКРЗІ в установленому порядку буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України і набере чинності після його офіційного опублікування.

Start typing and press Enter to search