За повідомленням прес-служби НКРЗІ, комісія, керуючись п.11 частини другої статті 14 та статей 25 і 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», у відповідності з п. 2.6 Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування (у редакції рішення НКРЗ від 10.11.2011 № 637), схвалила узагальнені умови застосування для деяких РЕЗ та ВП.

 

Відповідно до п. 2.7 вищезазначеного Положення, суб’єкти господарювання можуть використовувати ці узагальнені умови застосування без необхідності отримання окремого рішення НКРЗІ щодо визначення можливості застосування нового типу РЕЗ чи ВП у разі, якщо призначення, технічні характеристики та умови застосування в певній радіотехнології цього РЕЗ чи ВП відповідають узагальненим умовам застосування. Заявник для отримання рішення НКРЗІ про внесення нового типу РЕЗ у випадку використання ним узагальнених умов застосування РЕЗ та ВП відповідно до нової процедури:

 

    • готує документи для оцінки відповідності нового типу РЕЗ із застосуванням узагальнених умов застосування РЕЗ та ВП у сфері використання радіочастотного ресурсу України;
    • проводить оцінку РЕЗ або ВП на відповідність узагальненим умовам застосування РЕЗ та ВП (у сфері використання радіочастотного ресурсу) та отримує документ про підтвердження відповідності;
    • готує та подає до НКРЗІ заяву про внесення нового типу РЕЗ та ВП до Реєстру та копію документа про відповідність РЕЗ або ВП.

 

НКРЗІ розглядає заяву та надсилає повідомлення про прийняте рішення в електронному вигляді (за бажанням заявника – додатково в письмовому вигляді). В інших випадках заявник звертається до НКРЗІ за отриманням окремого рішення про визначення можливості застосування нового типу РЕЗ чи ВП.

 

Рішення про схвалення узагальнених умов застосування РЕЗ опубліковано на офіційному веб-сайті НКРЗІ та набрало чинності з 15.01.2012 одночасно з набранням чинності нової редакції Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування.

Start typing and press Enter to search