Вчора, 26 березня 2013 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), презентувала Звіт про роботу за 2012 рік. Як повідомляє прес-служба НКРЗІ, у заході взяли участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, національних регуляторних органів України, бізнесу, дорадчих органів НКРЗІ, громадських організацій та ЗМІ.

2013-03-27_01

Під час заходу підкреслювалося, що діяльність Комісії як регулятора спрямована на стимулювання розвитку ринку зв`язку та інформатизації, формування конкурентного середовища з метою забезпечення потреб громадян України у якісних та доступних телекомунікаційних послугах. В 2012 році НКРЗІ розроблено більше 30 нормативно-правових актів загальнодержавного значення, 15 із яких зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Запроваджені зміни спрямовані на впорядкування взаємовідносин між учасниками ринку, визначення їх прав і обов`язків, створення єдиних та зрозумілих умов діяльності господарюючих суб`єктів, спрощення доступу на ринок.

2013-03-27_02

Комісією також розроблено низку нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення проведення заходів державного нагляду та зменшення їх кількості і тривалості.

Для реалізації завдань, визначених дорученням Президента щодо запровадження новітніх технологій у сфері комунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет, Комісією напрацьовані законодавчі ініціативи щодо засад спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж, що сприятиме розвитку телекомунікаційних мереж та створить умови для задоволення потреб споживачів у телекомунікаційних послугах.

Комісія виступила з рядом концептуальних ініціатив у сфері інформатизації щодо формування єдиного інфокомунікаційного простору, забезпечення функціонування системи загальнодержавного управління та інтеграції до глобальної інформаційної інфраструктури.

Ефективність регуляторного органу, наголошувалося під час звіту, визначається показниками діяльності відповідного сегменту економіки. Галузь зв`язку та інформатизації стабільно демонструє позитивні темпи росту доходів у порівнянні із попередніми періодами. В 2012 році доходи склали близько 62 млрд. грн., що на 6,7% більше, ніж у 2011 році. Зростання прибутків відбулося в основному за рахунок приросту доходів на 1,8 млрд. грн. від надання телекомунікаційних послуг. За підсумками минулого року, основними складовими телекомунікаційних послуг залишаються послуги мобільного, фіксованого та комп`ютерного зв’язку, спільна частка яких у загальних доходах від надання телекомунікаційних послуг становить 94,4 %.

Завдяки спрощенню умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій було внесено 597 нових суб’єктів господарювання, і станом на кінець минулого року на підставі ліцензій на види діяльності працювали вже 1769 операторів. Також протягом 2012 року НКРЗІ видала 286 ліценцій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, переоформила 84 та продовжила термін дії 78 ліцензій.

З метою запровадження кращих регуляторних практик європейських країн НКРЗІ здійснює реалізацію проекту Twinning «Посилення регулювання та юридичної спроможності НКРЗІ щодо регулювання сектору телекомунікацій».

Найважливішими пріоритетами Комісії у 2013 році визначено подальше удосконалення галузевого законодавства з метою продовження лібералізації ринку шляхом спрощення дозвільної системи і скасування окремих видів ліцензування, сприяння розгалуженню телекомунікаційних мереж для надання інформаційно-комунікаційних послуг рівномірно по всій території держави. Це сприятиме покращенню інвестиційного клімату у вітчизняному бізнес-середовищі, запровадженню новітніх технологій, а також слугуватиме розвитку ринку телекомунікаційних послуг, що створить умови для забезпечення потреб кожного споживача та українського суспільства в цілому у сучасних та доступних послугах зв’язку.

В ході презентації Звіту про роботу НКРЗІ виступили керівники структурних підрозділів Комісії за основними напрямками діяльності.

2013-03-27_03

Начальник державного підприємства «Український державний центр радіочастот» Павло Слободянюк, оприлюднюючи результати діяльності УДЦР, акцентував увагу присутніх на тому, як виконувалися завдання радіочастотного моніторингу, здійснювався технічний контроль телекомунікаційних мереж, та яким чином забезпечувалося ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Певне місце у його доповіді було відведене міжнародній координації присвоєнь радіочастот, участі у діяльності МСЕ, СЕПТ та РСЗ, а також управлінню використанням радіочастотного спектру і радіомоніторингу під час підготовки та проведення ЄВРО-2012.

Start typing and press Enter to search