Начальник Українського державного центру радіочастот Павло Слободянюк на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, яке відбулося вчора, звітував про діяльність підприємства у 2011 році.

 

У презентації керівника УДЦР, зокрема, підкреслювалося, що на підприємстві процеси опрацювання заявочних документів, ведення розрахунків та підготовки дозвільних документів автоматизовані. Це дозволило значно скоротити термін розгляду та відпрацювання дозвільних документів. Завдяки цьому якісно та вчасно підготовлено та надано до НКРЗІ 275 висновків щодо можливості видачі ліцензій на користування РЧР України.

 

Також Національній Раді з питань телебачення та радіомовлення підготовлено 950 висновків щодо можливості та умов користування РЧР для потреб телерадіомовлення. За заявами суб’єктів господарювання на експлуатацію стаціонарних радіоелектронних засобів надано 51 274 дозволів, а на експлуатацію абонентських РЕЗ – 98 864 дозволів

 

На виконанням доручення Президента України щодо забезпечення реалізації заходів з розбудови протягом 2010-2011 років загальнонаціональної мережі цифрового наземного телемовлення, виконано відповідний обсяг робіт із створення мережі цифрового телевізійного мовлення.

 

Павло Слободянюк у доповіді також зазначив, що з метою подальшого захисту українського ринку від неякісних, недозволених до застосування та незаконно ввезених в Україну мобільних телефонів та іншого кінцевого обладнання, а також задля забезпечення реалізації процедур контролю ввезення з-за кордону терміналів, в УДЦР введено у промислову експлуатацію другу і третю черги автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів на території України.

 

Створено та атестовано відповідно до чинного законодавства комплексну систему захисту інформації в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ телефонів, що унеможливлює внесення будь-яких змін або недостовірної інформації до бази з боку персоналу.

 

Чітко функціонує й канал передачі електронних дозвільних документів від УДЦР до Державної митної служби.

 

Заходи, які були запроваджені НКРЗІ, сприяли надходженню до Державного бюджету України за рахунок митних платежів від ввезення лише мобільних телефонів понад 1,2 мільярди грн., проти 62 млн. грн. у 2008 році. УДЦР спільно з Державною митною службою України другий рік поспіль забезпечуюь до 95-97 % легальне ввезення мобільних терміналів на ринок України.

 

За результатами технічного радіоконтролю у 2011 році, відзначалося у звіті, виявлено 11 322 порушення у сфері користування РЧР: 9 354 РЕЗ використовувалися без відповідних дозвільних документів, 1 968 – з порушенням умов наданих дозволів на експлуатацію. 7 571 порушення користування РЧР вдалося усунути, із них спільно з Державною інспекцією зв’язку та з органами МВС – 1 666.

 

Крім того, відзначалося, що застосування сучасних засобів технічного радіоконтролю та відповідна організація радіочастотного моніторингу сприяли підвищенню ефективності попереджувальних заходів щодо порушень у сфері користування РЧР. А це, в свою чергу, дозволило за останні роки зменшити кількість заявок від користувачів на виявлення та усунення дії джерел радіозавад.

 

Для організаційно-технічного та функціонального забезпечення виконання завдань радіочастотного моніторингу в УДЦР створена одна з найкращих у Європі автоматизована система технічного радіоконтролю.

 

Підкреслювалося, що одним з основних завдань, покладних на УДЦР,  УДЦР, є боротьба з незаконним пропуском міжнародного телефонного трафіка, створення привабливих умов для учасників ринку телекомунікацій. У зв’язку з цим фахівці УДЦР здійснювали технічний контроль телекомунікаційних мереж шляхом проведення вимірювань мереж зацікавлених в цьому операторів телекомунікацій, а також здійснювали заходи технічного контролю за дорученнями НКРЗ та за зверненнями Державної інспекції зв’язку або правоохоронних органів. Проведено 1 136 заходів технічного контролю, в ході яких на телекомунікаційних мережах операторів виявлено 296 200 порушень. Цей показник перевищує аналогічні показники попередніх років.

 

Звітуючий наголосив на тому, що основні показники фінансового плану за 2011 рік підприємство вцілому виконало. План доходів від основної діяльності реалізовано на 107,5 %.

 

Підприємство сплатило податків і обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та внесків до державних цільових фондів на суму 201,7 млн.грн.

 

НКРЗІ позитивно оцінила результати діяльності УДЦР у 2011 році.

Start typing and press Enter to search