Відповідно до статей 6 та 14 Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та на виконання Плану заходів Національної комісії з питань регулювання зв’язку України на 2009 рік щодо поліпшення тарифної політики в умовах фінансово-економічної кризи, членами НКРЗ схвалено проект Змін до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, що пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та  виділенням номерного ресурсу.

 

Проект документу передбачає ряд знижок до тарифів на роботи (послуги), що надає УДЦР.

 

Впровадження нової тарифної сітки суттєво зменшить фінансове навантаження для широкого кола користувачів радіочастотного ресурсу, у тому числі для суб’єктів господарювання, які фінансуються виключно за рахунок Державного або місцевого бюджетів, для суб’єктів господарювання, передавачі яких здійснюють трансляцію програм державних телерадіокомпаній, а також для користувачів РЧР радіозв’язку берегових і суднових станцій, радіорелейного зв’язку, телемовлення системи „Телевізійне село” та інших.

 

Для радіотехнології ультракороткохвильового радіозв’язку статтю Тарифів для оплати робіт за радіочастотний моніторинг розділено на окремі підстатті – для користувачів РЧР, що використовують мережі радіозв’язку для надання телекомунікаційних послуг та для технологічних користувачів радіочастотного ресурсу.

 

Одиницею виміру для радіотехнологій широкосмугового радіодоступу та багатоканального наземного телерадіомовлення прийнята базова станція. Але користувачі РЧР, які мають на одну адресу (точку географічних координат) декілька дозволів на експлуатацію РЕЗ, що працюють в єдиному комплексі, з метою оптимізації оплати робіт за радіочастотний моніторинг, можуть переоформити їх на один дозвіл – на експлуатацію базової станції.

Start typing and press Enter to search