Як повідомляє прес-центр Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, 31 березня на засіданні Комісія затвердила Звіт щодо діяльності НКРЗ та стану телекомунікацій в Україні у 2010 році, а також окреслила пріоритетні напрямки на 2011 рік.

 

Серед них слід відзначити наступні:

 

 

  • створення умов для спрощення доступу до ринків телекомунікаційних послуг з метою розширення переліку послуг, покращення їх доступності для споживачів та залучення інвестицій у галузь зв’язку, в тому числі для впровадження новітніх технологій та послуг на їх основі;

 

  • створення умов та механізму фінансування розвитку телекомунікаційних мереж для забезпечення загальнодоступними (універсальними) послугами споживачів у важкодоступних та депресивних районах;

 

  • здійснення державного регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та послуги поштового зв’язку, порядку взаєморозрахунків та встановлення розрахункових такс з метою встановлення учасниками ринку оптимальних цін та тарифів для власних споживачів;

 

  • перегляд переліку загальнодоступних (універсальних) послуг та їх змісту, розробка нового переліку, який відповідає сучасним потребам суспільства, відображає поточний стан та враховує перспективні напрямки розвитку ринку;

 

  • проведення аналізу розподілу та використання обмежених ресурсів та встановлення дієвого контролю за ефективністю їх використання;

 

  • здійснення контролю за дотриманням суб’єктами ринку вимог законодавства та за наданням послуг зв’язку належної якості, усунення порушень та притягнення порушників до відповідальності.

 

 

Вирішення завдань в окреслених напрямках роботи надасть НКРЗ змогу у найближчій перспективі забезпечити споживачів сучасними послугами зв’язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет, створить сприятливі умови для поступового зростання їх обсягу та, відповідно, доходів операторів і провайдерів, а також підвищить інвестиційну привабливість телекомунікаційного ринку України. Відкриються нові можливості для впровадження дистанційного навчання, телемедицини, електронних платежів, доступу до ресурсів бібліотек та музеїв, проведення теле- та радіотрансляцій за новими технологіями.

 

Презентація Звіту щодо діяльності НКРЗ та стану телекомунікацій в Україні у 2010 році відбудеться 7 квітня.

Start typing and press Enter to search